Очакваме ви на национален номер 0700 800 10

  • English
  • Bulgarian

Екип

Нашият екип от професионалисти

Най-важният ресурс на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД са членовете на екипа. Нашият екип е изграден от високо квалифицирани специалисти (магистри по ЗБУТ, инженери, лекари, здравни мениджъри и инспектори, физици, химици и др.), които притежават специфични знания, умения и опит в областта на безопасността и здравето при работа.

Разполагаме с експерти от различни браншове и квалификации, като работим с една обща цел – всички заедно да решим проблемите по здраве и безопасност при работа на нашите клиенти, така че да намалим и сведем до нула трудовите злополуки и травматизма на работното място.