Очакваме ви на национален номер 0700 800 10

  • English
  • Bulgarian

Оценка на риска

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД извършва оценка на риска за здравето и безопасността на работещите. Същността на оценката на риска е да се идентифицират опасностите, свързани с работата, работния процес и работната среда с последващо вземане на решение за ограничаване или премахване на този риск. С това се цели намаляване на трудовия травматизъм и професионалните заболявания в предприятието. Нашата задача е заедно да открием какво в работата може да причини вреда на хората и да решим дали сте направили достатъчно, или е необходимо да се извърши още нещо, за да се избегне тази вреда.

За запитвания и заявки, моля, попълнете формата по-долу или се свържете с нас на посочените контакти.

Данни за фирмата:

Лице за контакт: