Очакваме ви на национален номер 0700 800 10

  • English
  • Bulgarian

Всички постове от Lot Consult

ISO 45001 Е ВЕЧЕ ФАКТ!

Новият стандарт за безопасност и здраве при работа – ISO 45001 Occupational health and safety е вече факт. Отменя досегашния OHSAS18001. Научете повече на:
http://shp.ubm-info.com/q/12ELkHOoPmRmy7DNxETzwmsc/wv

За допълнителна информация и услуги по внедряване / преход на ISO 45001, Ви очакваме на тел. 02/917 29 18/13.

Прочетете повече

ISO 45001 Здраве и безопасност при работа

По данни на Международната организация за стандартизация (International Organization for Standardization), повече от 7 600 души умират всеки ден от трудови злополуки или заболявания – това е над 2,78 милиона годишно.

Тежестта от трудовите злополуки и заболявания е значителна както за работодателите, така и за икономиката в по-широк план, тъй като води до загуби от ранно пенсиониране, отсъствие на персонал и увеличаване на застрахователните премии.

През м.март тази година очакваме да излезе новият стандарт за безопасност и здраве при работа – ISO 45001 Occupational health and safety. Научете повече на:
https://www.iso.org/iso-45001-occupational-health-and-safet…

За допълнителна информация и услуги по внедряване / преход на ISO 45001, Ви очакваме на тел. 02/917 29 18/13.

Прочетете повече

Мерки за противодействие на тероризма

Във връзка с изпълнение на Писмо № 9107-320/28.12.2017 г. на Министерство на образованието и науката, Ви предлагаме да разработим мерки за противодействие на тероризма за Вашата институция – детска ясла, детска градина, училище, колеж, висше учебно заведение.

За повече информация, Ви очакваме на тел. 02/917 29 18, 02/917 29 13, моб. 0885356779, 0884056884.

Прочетете повече

Е- РЪКОВОДСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ЗА ЗАСТАРЯВАЩА РАБОТНА СИЛА

На сайта на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа EU-OSHA е публикувано Е-ръководство за управление на безопасността и здравето при работа за застаряваща работна сила.
Електронният наръчник е структуриран около четири теми, в които са представени различни аспекти на остаряването на работното място и са дадени указания относно управлението на здравето и безопасността и свързаните с него проблеми на застаряващата работна сила. Освен това, всяка от темите включва примери за добри практики и полезни връзки за допълнителна информация.
Съдържанието на електронния наръчник е съобразено с четири различни аудитории: работодатели, работници, мениджъри по ЧР и специалисти по БЗР.https://eguides.osha.europa.eu/BU_bg/select-your-profile

Прочетете повече

Европейска седмица по безопасност и здраве при работа

ЛОТ-КОНСУЛТ отбелязва Европейската седмица по безопасност и здраве при работа с участие в международния симпозиум на тема „Образование по ЗБР, възникващи тенденции и неудовлетворени нужди“ на Международната комисия по трудова медицина (ICOH), комитет „Обучение и образование по трудова медицина“ (SCETOH), който ще се проведе в периода между 26.10-28.10 в Загреб, Хърватия. Нашето презентация на тема: „Обучение и образование  по ЗБУТ в болници и здравни институции“ ще бъде в петък 27.10, от 16.00 часа, сесия V „Образование на стари  и нови целеви групи“.

Abstract_OSH training and education in hospitals and healthcare institutions

Symposium ICOH SCETOH Zagreb 26-28 Oct 2017 final

Прочетете повече