Очакваме ви на национален номер 0700 800 10

Всички постове от Огнян Чиков

Е- РЪКОВОДСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ЗА ЗАСТАРЯВАЩА РАБОТНА СИЛА

На сайта на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа EU-OSHA е публикувано Е-ръководство за управление на безопасността и здравето при работа за застаряваща работна сила.
Електронният наръчник е структуриран около четири теми, в които са представени различни аспекти на остаряването на работното място и са дадени указания относно управлението на здравето и безопасността и свързаните с него проблеми на застаряващата работна сила. Освен това, всяка от темите включва примери за добри практики и полезни връзки за допълнителна информация.
Съдържанието на електронния наръчник е съобразено с четири различни аудитории: работодатели, работници, мениджъри по ЧР и специалисти по БЗР.https://eguides.osha.europa.eu/BU_bg/select-your-profile

Прочетете повече

Европейска седмица по безопасност и здраве при работа

ЛОТ-КОНСУЛТ отбелязва Европейската седмица по безопасност и здраве при работа с участие в международния симпозиум на тема „Образование по ЗБР, възникващи тенденции и неудовлетворени нужди“ на Международната комисия по трудова медицина (ICOH), комитет „Обучение и образование по трудова медицина“ (SCETOH), който ще се проведе в периода между 26.10-28.10 в Загреб, Хърватия. Нашето презентация на тема: „Обучение и образование  по ЗБУТ в болници и здравни институции“ ще бъде в петък 27.10, от 16.00 часа, сесия V „Образование на стари  и нови целеви групи“.

Abstract_OSH training and education in hospitals and healthcare institutions

Symposium ICOH SCETOH Zagreb 26-28 Oct 2017 final

Прочетете повече