Lot Consult

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V

книга по безопасност

Сподели публикацията

Издателска къща „ЛОТ-КОНСУЛТ“ продължава мисията на компанията ЛОТ-КОНСУЛТ да бъде максимално полезен консултант на експертите по здраве и безопасност. Визията на издателството е да публикува практическа литература, която ще даде повече професионална информираност по всички теми на безопасността при работа и ще бъде верен помощник на компании от различни сектори. Планирано е издаването на преводни материали и авторски проучвания.

През януари 2021 г. от печат излезе пилотното заглавие на издателството „БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V“, чиито автори са инж. Димитър Коларов и д-р Мария Коларова-Титопулу.

Книгата е резултат на дългогодишната ни практика в областта на безопасността на труда, както и поради необходимостта от синтезиране на големия брой наредби, правилници и нормативи по електробезопасност.

Основно тя е базирана на Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането, Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, като са засегнати по-важните изисквания и норми на тези правилници и наредби с коментар, който ще бъде полезен за читателите.

Фокусът е изцяло с практическа насоченост за предпазване от електрозлополуки на ръководния и електротехнически персонал, в помощ на работодателите, както и на всички лица, експлоатиращи електрически уредби до 1000 V. Засегнати са и въпроси за безопасност в електрически уредби над 1000 V. Цитирани са няколко злополуки от електрически ток с летален изход. Посочени са задължителните измервания по електробезопасност в уредби до 1000 V. По подробно са представени мерките по пожарна безопасност в електрически уредби. Предложени са и примерни Инструкции по електробезопасност.

Корична цена 25 лв. без включен ДДС

Може да поръчате книгата като се свържете с нас на националния ни номер 0700 800 10 или на
office@lot-consult.com.

Приведени са данни за нормативното и практическото електрообезопасяване на уредби, машини и съоръжения и безопасно-то поведение на хората, работещи или в досег с електрически съоръжения и уредби.

Книгата може да бъде полезна и за Центровете за професионално обучение, провеждащи изпити за квалификационни групи по електробезопасност, както и за студентите от Висшите технически учебни заведения и за учениците от професионалните гимназии по електротехника, електроника и автоматика.

Ползването на книгата не отменя задължителните правила и норми на действащите правилници, наредби, стандарти и др. по електробезопасност.

Основните теми в съдържанието:

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ТОК ВЪРХУ ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ       

ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТТА

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПОМЕЩЕНИЯТА ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ     

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МРЕЖИ ДО 1000 V     

КЛАСОВЕ ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ПОРАЖЕНИЕ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК    

ОЗНАЧАВАНЕ НА СТЕПЕНИТЕ ЗА ЗАЩИТА IP

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО, КОЯТО ТРЯБВА ДА ВОДЯТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЕКСПЛОАТИРАЩИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНО СТОПАНСТВО ДО 1000 V              

ОПАСНОСТИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ         

ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗЛОПОЛУКИТЕ

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ НА УРЕДБИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ОБЩА ТЕРИТОРИЯ

ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТИ ОТ ВЪНШНИ ФИРМИ          

КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЯ ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ    

ПРИМЕРНИ ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ ЗА:

  • придобиване/потвърждаване на II-ра квалификационна група по електробезопасност по Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V              
  • придобиване/потвърждаване на III-та квалификационна група по електробезопасност по Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V              
  • придобиване/потвърждаване на IV-та квалификационна група по електробезопасност по Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V              
  • придобиване/потвърждаване на V-та квалификационна група по електробезопасност по Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V

СПИСЪК ОБУЧЕНИЯ

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОФИЛАКТИЧНИ, РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ПРИ НАПРЕЖЕНИЯ ДО 1000 V

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА

ПРАКТИЧЕСКО ПОМАГАЛО ПО ОТНОШЕНИЕ НА РЕДА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ МЕРКИ ПО БЕЗОПАСНОСТ

ЗАНУЛЯВАНЕ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ЗАНУЛЯВАНЕТО

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V (РУНН)

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ОСВЕТИТЕЛНИ УРЕДБИ, СЪГЛАСНО НАРЕДБА 16-116 

ЗАЩИТИ СРЕЩУ ДИРЕКТЕН ДОПИР ПРИ НАПРЕЖЕНИЯ ДО 1000 V     

ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА (ДТЗ)       

ЗАЩИТИ ПРИ ИНДИРЕКТЕН ДОПИР ПРИ НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V     

ПЕРИОДИЧНОСТ НА ИЗМЕРВАНИЯТА ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

ШЕСТ ХАРАКТЕРНИ ЗЛОПОЛУКИ ОТ ЕЛ. ТОК   

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ  И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000 V      

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ЛИЧНИ ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА  

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА СЪС СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ В БЛИЗОСТ ДО ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ (МРЕЖИ)

ЧЕК ЛИСТ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ПРАВИЛНИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ ДО 1000 V

СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО БЗР, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ЕНЕРГООБЗАВЕЖДАНЕ

ИНСТРУКЦИИ ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ       

ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ УДАР ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК     

Може да поръчате книгата като се свържете с нас на националния ни номер 0700 800 10 или на
office@lot-consult.com.

Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии

Новини

Трудова медицина: Митове и реалности

Трудовата медицина е важна и неделима част от здравеопазването и грижата за безопасността на работещите. Трудовата медицина е област, която е ключова в развитието и