Очакваме ви на национален номер 0700 800 10

безопасни условия на труд в офиса

Визуално ръковство за офиса и предприятията

Експертите на ЛОТ-КОНСУЛТ разработиха визуални материали със стъпки и съвети за безопасни условия на труд в офиса и предприятията. Насоките са съобразени с предписанията на СЗО и със спецификите на различните работни помещения и места за социално общуване.

Може да поръчате безплатни плакати за вашата организация – пишете ни на office@lot-consult.com