Lot Consult
Untitled design (1)

Днес отбелязваме Световния ден на безопасността и здравето при работа

Световния ден на безопасността и здравето

Сподели публикацията

28 април се отбелязва в повече от сто страни в света от 2001 г., с цел повишаване на осведомеността и фокусиране на вниманието на обществеността върху мащаба на проблемите, свързани с осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд и намаляване на смъртните случаи и наранявания на работното място. Ангажираността и отговорното отношение на работодателите и на работещите за създаването и спазването на здравословни и безопасни условия на труд са единственият възможен път за трайното изграждане на глобална култура на превенция на трудови злополуки и професионални заболявания.

По данни на Международната организация на труда, над 2,3 млн. смъртни инциденти и 300 млн. трудови злополуки, причиняващи наранявания, се регистрират ежегодно в световен мащаб.

Ние от ЛОТ-КОНСУЛТ работим с цел превенция на нещастните случаи на работното място и свързаните с тях условия на труд и професионални заболявания.

Още статии

Новини

Трудова медицина: Митове и реалности

Трудовата медицина е важна и неделима част от здравеопазването и грижата за безопасността на работещите. Трудовата медицина е област, която е ключова в развитието и