Lot Consult
Европейска седмица по безопасност и здраве при работа

Европейска седмица по безопасност и здраве при работа

ЛОТ-КОНСУЛТ отбелязва Европейска седмица по безопасност и здраве при работа с участие в международния симпозиум на тема „Образование по ЗБР, възникващи тенденции и неудовлетворени нужди“ на Международната комисия по трудова медицина (ICOH), комитет „Обучение и образование по трудова медицина“ (SCETOH), който ще се проведе в периода между 26.10-28.10 в Загреб, Хърватия.

Нашата презентация на тема: „Обучение и образование  по ЗБУТ в болници и здравни институции“ ще бъде в петък 27.10, от 16.00 часа, сесия V „Образование на стари и нови целеви групи“.

Абонирайте се

Бюлетин