Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Задължения на работодателите за назначаване на работещи с трайни увреждания по закона за хората с увреждания и начина за тяхното прилагане

Задължения на работодателите

Сподели публикацията

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Съгласно новия Закон за хората с увреждания (ЗХУ) работодателите имат квотни задължения за наемане на хора с трайни увреждания. От 15 април 2019 г. Агенцията по заетостта започна приема на уведомления от работодателите за изпълнение на квотата. С цел да подпомогне фирмите при прилагане на ЗХУ и изпълнение на задълженията за назначаване на хора с увреждания ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД, гр. София има удоволствието да покани Вас и/или Ваши служители за участие в предстоящите обучения по следните теми:

1. Задължения на работодателите по Закона за хората с увреждания (ЗХУ) в сила от 01.01.2019 г. 2. Конкретни действия за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ – срокове. 3. Уведомяване органите на Агенцията по заетостта – условия, ред и документи. 4. Законови възможности за освобождаване и прилагане на алтернативни мерки за заетост, ред за заплащане на компенсаторни вноски. 5. Осъществяване на контрол по изпълнение на ангажиментите на работодателя по чл. 38, ал.1,3,5 и 6 от ЗХУ. Санкции.

Лекции – от 9.00 часа до 12.30 часа вкл. кафе пауза.

Дискусия – от 13.00 часа до 15.00 часа.

Лектор – представител на структура на Министерството на труда и социалната политика

Обучението е предназначено за: работодатели; лица, които ръководят и управляват трудовите процеси; отговорници по ЗБУТ; ръководители/специалисти в отдел Човешки ресурси, счетоводители и др. На участниците в обучението ще бъдат издадени удостоверения.

Регистрация: от 8.30 часа.

Продължителност на всеки курс: от 9.00 часа до 15.00 часа.

МЕСЕЦ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
МАЙ 31.05.2019 г. гр. София, ул. „Г.С.Раковски” 108 зала № 3, II етаж на Дома на науката и техниката
ЮНИ 01.06.2019 г.
19.06.2019 г.
20.06.2019 г.
гр. София, ж.к. Лагера, ул. „Троянски проход“ № 16, ет. 2, учебна зала
ЮЛИ 18.07.2019 г.
19.07.2019 г.
гр. София, ж.к. Лагера, ул. „Троянски проход“ № 16, ет. 2, учебна зала

Таксата за един участник е 180.00 лв. (без ДДС).

Плащането можете да извършите след регистрация:

  • по банковата сметка на „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД – „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, гр.София, пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC UNCRBGSF
  • на място, в брой – преди започване на обучението.

    Още статии

    Новини

    Създаване на култура на благополучие: подпомагане на психичното здраве на служителите

    Модерното работно място изисква повече от традиционни предимства. Благосъстоянието на служителите, особено психичното здраве, днес повече от всякога е решаващ фактор  за поддържането на процъфтяващ