Очакваме ви на национален номер 0700 800 10

Контрол на електрическите инсталации и оборудване до 1000 V

СПИСЪК НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ И СТАНДАРТИТЕ,  СЪДЪРЖАЩИ МЕТОДИТЕ ЗА КОНТРОЛ И НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПАРАМЕТРИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА КОНТРОЛ НА ОКС ПРИ „ЛОТ КОНСУЛТ” ЕООД

  1. Наредба № 3, ДВ бр. 90-91/2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.
  2. Наредба № 16-116, ДВ бр. 26/2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането.
  3. Наредба № 1 от 27.05.2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради.
  4. Наредба № 4, ДВ бр. 6/2011 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.
  5. ПБЗРЕН до1000 V, ДВ бр. 21/2005г. Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.
  6. ПБРЕУЕТЦЕМ, ДВ бр. 34/2004 г. Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.