Lot Consult

Може ли служител да откаже да си направи PCR тест и при какви обстоятелства?

PCR тест

Сподели публикацията

Пред Economy.bg разяснява доц. д-р Андрай Александров, ръководител Трудово право и миграционни въпроси в “Камбуров и съдружници” – “Всеки служител може да откаже PCR тест по ред съображения.

Ако работодателят настоява той сам да поеме разходите за него; ако служителят вече се е подлагал на скорошен тест; ако не разчита на достоверността на тестовете или по друга причина се притеснява да се тества.

В крайна сметка работодателят не може да накара служителя да се подложи на тест противно на волята му.

По-скоро трябва да се помисли по въпроса за възможните последици от такъв отказ. Много е вероятно той да доведе до ангажирането на дисциплинарна отговорност на служителя и да генерира спор, чието решаване става по съдебен ред. Ако съдът приеме причините на служителя да откаже да се подложи на тест за уважителни, той ще отмени и наложеното дисциплинарно наказание.

С риск да прозвучи наивно, мисля, че никога не е излишно да се припомня принципът на добросъвестност в изпълнението на правата и задълженията на страните по трудовото правоотношение. Добросъвестността на служителя в разглеждания контекст трябва да се прояви в личната му и колективна отговорност и съдействие на работодателя в усилията за ограничаването на рисковете от зараза.

Добросъвестността на работодателя ще се прояви в ограничаването на намесата в личната сфера на лицата до минимално необходимото, за да се постигнат целите на обработването на данните. КЗЛД например изследва редица възможности за минимизиране и анонимизиране на обработваните лични данни при проби от групово тестване.

Казано накратко, ако и двете страни действат със съзнанието, че PCR тест се прави от съображения от взаимен интерес, вероятността от възникване на спорове значително ще намалее.”

Източник: economy.bg

Каква е отговорността на работодателите?

Още статии

Тенденции в здравето и безопасността на работното място
Новини

Тенденции в здравето и безопасността на работното място

Здравословните и безопасни работни места се превръщат в отличителен знак за успешните организации За четвъртата поредна година канадската неправителствена организация WSPS (Workplace Safety & Prevention
Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда
Новини

Проведе се среща за обучителния курс „Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда“

На 12.09.2023 г. С партньорите по проект SAFESENSE+ проведохме среща, на която обсъдихме стартирането на пилотното издание на обучителния курс „Здраве и безопасност при работа