Lot Consult

Обучение на тема: Специфични въпроси по трудовите правотношения и oсигуряването на здравословна и безопасна работна среда в IT сектора

Специфични въпроси по трудовите правотношения

Сподели публикацията

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД Ви кани на 18.09.2019г. или на 18.10.2019г. за участие в организирания от нас курс, специално за работещите в сектор „Информационни технологии и информационни услуги“, с цел повишаване на знанията и получаване на най- компетентните и ефективни съвети относно оптимизация на управлението на човешките ресурси и осигуряването на здравословни и безопасни работни места.

Курсът дава отговор на въпроси като: Как законосъобразно да въведем гъвкави форми на организация на работа във фирмата? Кои са условията, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа, а спомагат за физическото и психическото благополучие на IT специалистите? Какво изискват контролните органи по време на проверките? и др.

Курсът е с практическа насоченост към IT компаниите, но е подходящ за всички фирми, потребители на информационни услуги и е с цел да се подпомогнат:

  • лицата, работещи в „Човешки ресурси”/„Личен състав”/, счетоводители;
  • членовете на КУТ/ГУТ, синдикални лидери;
  • управленския персонал;
  • аутсорсинг и софтуерни специалисти, програмисти;
  • лицата, изпълняващи функциите на ОБЗР;
  • лицата, провеждащи инструктажи по БЗР.

ЛЕКТОРИ: ТЕОДОРА ДИЧЕВА – директор на дирекция “Правно осигуряване на инспекционната дейност”, ИА “Главна инспекция по труда”,

инж. ДИМИТРИНКА СТОЯНОВА – експерт ЗБУР с дългогодишен опит в областта на здравословните и безопасни условия на труд

ВЪПРОСИ, КОИТО ЩЕ СЕ ОБСЪЖДАТ:

Проблеми и решения при въвеждане на работа от разстояние (home office) – възникване и прекратяване на ТПО.

Законосъобразност при въвеждане на ненормиран работен ден и възможности за удължаване на работното време, без заплащане и отчитане на извънреден труд. Почивки при работа на ненормиран работен ден . Важни акценти в правния режим за ползване, отлагане и погасяване по давност на платения годишен отпуск.

Специфични правила и ограничения при полагане на извънреден труд. Забрани и съгласия, свързани с полагането на извънреден труд от работещите (млади хора, родители с малки деца, лица, които работят и учат, трудоустроени работници и др.).
Документиране, компенсиране и заплащане на положения извънреден труд при подневно и сумирано отчитане на работното време

Фактори за повишаване ангажираността и намаляване на текучеството на IT специалистите във фирмата.

Особености на оценката на риска предвид спецификата на работещите (млади хора, родители с малки деца, лица, които работят и учат и др.).

Фактори на работната среда, които могат да представляват опасност за здравето на IT специалистите.

Как да съчетаем своя професионален и личен живот при новите гъвкави форми на заетост, в т.ч. гъвкаво работно време?

Психосоциалните фактори и тяхното влияние върху физическото здраве на IT специалистите.

Ще се осигури необходимото време за консултации по всички Ваши въпроси, свързани с проблеми и затруднения при прилагане на трудовото законодателство.

Начален час на курсовете: 9.30 часа. Регистрация: от 9.00 часа.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Учебна зала в офиса на ЛОТ-КОНСУЛТ – гр. София, ж.к. Лагера, ул. „Троянски проход“ № 16, ет. 2, офис 1.
Такса за един участник: 150.00 лв. (без ДДС).

Плащането можете да извършите след регистрация:

  • по банковата сметка на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД – УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
    гр.София, пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC UNCRBGSF
  • на място, в брой – преди започване на обучението

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД провежда всички видове задължителни обучения по безопасност и здраве при работа, ел. безопасност, както и по специфични теми.

Още статии

Тенденции в здравето и безопасността на работното място
Новини

Тенденции в здравето и безопасността на работното място

Здравословните и безопасни работни места се превръщат в отличителен знак за успешните организации За четвъртата поредна година канадската неправителствена организация WSPS (Workplace Safety & Prevention
Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда
Новини

Проведе се среща за обучителния курс „Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда“

На 12.09.2023 г. С партньорите по проект SAFESENSE+ проведохме среща, на която обсъдихме стартирането на пилотното издание на обучителния курс „Здраве и безопасност при работа