Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Обучение за безопасна работа в неелектрически уредби

Основание за провежданеОбучението се провежда съгласно изискванията на Правилника за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения от 22.08.2004 г.
Обучението е предназначено заЛица, които трябва да придобият или потвърдят квалификационната си група. Съгласно Правилника квалификационната група се придобива, потвърждава или променя при:
а) постъпване на работа;
б) промяна на длъжност, свързана с други изисквания за квалификационна група;
в) промяна на характера на работата или дейността и/или на свързаните с тях професионални рискове.
Цел на обучениетоПридобиване на знания за общите правила за работа в неелектрически уредби, организационните и техническите мерки за осигуряване на безопасност при работа, личните предпазни средства и средствата за лична защита, както и за организацията на оперативното обслужване.

Теми на обучението

1. Организация за безопасност при работа в неелектрически уредби: 

– квалификационни групи;

– лица отговорни за безопасността;

– технически мерки за осигуряване на безопасност при работа;

– знаци и табели;

– лични предпазни средства;

– правила за действия при пожари;

2. Работа в неелектрически  уредби: 

– гориво – транспортни стопанства;

– стопанства за течни горива;

– газови стопанства;

– котелни уредби;

– хидротехнически съоръжения;

– тръбопроводи за пара и гореща вода;

– съдове под налягане и без налягане;

– компресорни уредби;

– товарене, разтоварване и преместване на товари.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

=

Други обучения

Запазете час за консултация