Lot Consult
лот-консулт лого

Обучение за безопасна работа в неелектрически уредби

Основание за провеждане – Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, издаден от министерство на енергетиката и енергийните ресурси, в сила от 22.08.2004 г.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

    Други обучения

    Запазете час за консултация