Lot Consult
лот-консулт лого

Обучение за безопасна работа на височина

Основание за провеждане – НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, обн. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

    Други обучения

    Запазете час за консултация