Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Обучение за безопасност и здраве при работа с опасни химични вещества и смеси

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

Основание за провежданеизискванията на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
Обучението е предназначено зафирми, които използват и съхраняват опасни химични вещества
Дати на провежданеподлежат на допълнително уточняване по индивидуална заявка
Място и час на провеждане на обучениетоНачален час: 10:00 часа. Обученията ще се проведат онлайн – през платформата ZOOM. Участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в обучението и да задават своите въпроси.
Цена за 1 участник125.00 лв. /без ДДС/

Центърът за професионално обучение при ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД, гр. София, организира специализирани курсове за обучение на ръководители, длъжностни лица и работещи на тема „БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ“.

Целта на обучениетое не само участниците да придобият необходимите знания относно прилагане на правилата по безопасност в тяхната ежедневна работа, но и предоставяне на цялата необходима информация: по съдържанието на оценката на риска на работните места, където се използват и съхраняват опасни химични вещества и смеси; изискванията към работните места и складовете за съхранение, необходимостта и вида на личните предпазни средства и т.н. По време на обучението ще се дискутират и обсъждат конкретни казуси свързани с прилагането на законодателството.

Получените знания ще Ви гарантират, че при правилното им прилагане  ще сте изпълнили нормативните изисквания в тази област и няма да имате проблеми с контролните органи  на Инспекцията по труда.

ТЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

  1. Класификация на опасните вещества. Информационни листове за безопасност. Изисквания за съдържание и информация.
  2. Опасни химични вещества и смеси в предприятието.
  3. Оценка на риска. Специфични изисквания за съдържание и преразглеждане.
  4. Организационни и технически изисквания за безопасно съхранение на ОХВС.
  5. Въздействие върху организма на съхраняваните опасни вещества, правилно използване на лични предпазни средства и първа помощ при инциденти
  6. Изисквания за съхранение на опасни химични вещества и смеси
  7. Превантивни мерки при експозиция на химични агенти.
  8. Лични предпазни средства, защитаващи от химикали – избор и маркировки.

На завършилите обучението ще бъдат издадени сертификати/удостоверения за преминато обучение, съгласно изискванията на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа“ и учебни материали на хартия или на електронен носител, валидни пред контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Заявки за участие се подават на e-mail: office@lot-consult.com, тел. 02/917 29 24, 02/917 29 18, 02/917 29 13, GSM 0885237773, GSM 0885356779, GSM 0884056884 и национален  номер на цената на 1 разговор – 070080010 – до два дни преди започване на курсовете.

Плащането можете да извършите след регистрация:

– по банковата сметкана „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД – „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД,  гр. София, пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC UNCRBGSF;

– на място в брой  – преди започване на курсовете на съответните дати.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

=

Други обучения

Запазете час за консултация