Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

Основание за провежданечл. 15, ал. 1, т. 4 „б“ на Закон за Камарата на строителите (обн. ДВ, бр.108/2006 г.) и Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти (обн. ДВ, бр. 106/2006 г.).
Обучението е предназначено за– длъжностни лица, които ще отговарят за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност;
– ръководители на фирми, проектанти, строители, консултанти, строителен надзор, както и производители на строителни продукти
Дати на провеждане26.04.2024 г.
31.05.2024 г.
28.06.2024 г.
Място и час на провеждане на обучениетоНачален час: 14:00 часа

Обученията ще се проведат онлайн – през платформа ZOOM. Участниците ще
получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в обучението и да задават своите въпроси.
Цена за 1 участник125.00 лв. /без ДДС/

На завършилите обучението ще бъдат издадени удостоверения, които се изискват при първоначално вписване в регистъра на Камарата на строителите и при годишно потвърждаване на обстоятелствата, както и при участие в обществени и държавни поръчки, търгове и конкурси.

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД може да проведе по допълнително договаряне индивидуално или групово обучениеза посочения по-горе курс, както и по специфични теми – за работа в неелектрически уредби, за безопасна работа на височина, за безопасност и здраве в ограничени пространства, за безопасна работа при извършване на товаро-разтоварни работи и ръчна работа с тежести.

Предварителната заявка за участие е задължителна и се подава на e-mail: office@lot-consult.com
02/917 29 24; моб. 0885 23 77 73 – Красимира Владимирова, Координатор обучения
02/917 29 18; моб. 0885 35 67 79 – Галина Баталова – Маркетинг мениджър
02/917 29 13; моб. 0884 05 68 84
0700 800 10 – национален номер на цената на 1 градски разговор

Плащането можете да извършите след регистрация:
– по банковата сметка на „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД – „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, гр. София, пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC UNCRBGSF

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

=

Други обучения

Запазете час за консултация