Lot Consult
лот-консулт лого

Обучение за работа в експлозивна атмосфера

Основание за провеждане на Обучение за работа в експлозивна атмосфера – НАРЕДБА № 11 от 27 декември 2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера, Обн. ДВ. бр. 6 от 18 Януари 2005г.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

    Други обучения

    Запазете час за консултация