Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Обучение за работа в експлозивна атмосфера

Основание за провежданеНаредба № 11 oт 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера.
Директива 1999/92/ЕО относно минималните изисквания за подобряване защитата на здравето и безопасността на работниците при потенциален риск от експлозивни атмосфери
Обучението е предназначено заРаботодатели, преки ръководители и работещи, изложени на потенциален риск от експлозивна атмосфера.
Цел на обучениетоЛицата, които работят в условия на потенциално експлозивна среда да опреснят познанията си за правилата за безопасност и да се запознаят с промени на нормативните актове в областта на здравословните и безопасните условия на труд;

Теми на обучението

1. Нормативни изисквания за работа в експлозивна атмосфера. Задължения на работодателите;

2. Класификация по зони на местата, където може да възникне експлозивна атмосфера;

3. Оценка на специфичните рискове, пораждани от експлозивна атмосфера. Мерки и правила за предпазване от експлозия;

4. Вътрешнофирмена документация за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера;

5. Изисквания към работното оборудване, предназначено за работа в условия на експлозивна атмосфера.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

=

Други обучения

Запазете час за консултация