Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Обучение за сервизно обслужване на пожарогасители

ОБУЧЕНИЯ ЗА „СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ УРЕДИ”

Курс № 1 – шестдневенКурс за обучение на физически лица с цел придобиване на знания и умения за осъществяване на дейността „Сервизно обслужване на противопожарни уреди”
Основание за провежданеЧл. 6, т. 1 от Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, издадена от МТСП, Министерството на вътрешните работи и МОН, обн. ДВ. Бр.75 от 29 септември 2015 г.
Цена за един участник550,00 лв. без ДДС за 1 обучавано лице Цената е с включена такса за участие на представители от Академията на МВР в изпитните комисии
Курс № 2 – двудневенКурс за поддържане и актуализиране на квалификацията на физически лица, които осъществяват дейността “Сервизно обслужване на противопожарни уреди“
Основание за провежданеЧл. 6, т. 2 от Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, издадена от МТСП, Министерството на вътрешните работи и МОН, обн. ДВ. Бр.75 от 29 септември 2015г.
Цена за един участник260,00 лв. без ДДС за 1 обучавано лице Цената е с включена такса за участие на представители от Академията на МВР в изпитните комисии
Обученията са задължителни за:Физически лица, които непосредствено осъществяват дейността „Сервизно обслужване на противопожарни уреди”
Дати на провежданеподлежат на допълнително договаряне

Обучение за сервизно обслужване на пожарогасители

Лектори:

  1. Доц. д-р инж. Бойко Георгиев – ръководител на катедра „Противопожарна техника” във факултет „Пожарна безопасност и защита на
    населението“ при Академията на МВР
  2. Гл. асистент инж. Митко Ненов – главен асистент в катедра „Противопожарна техника” на факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Академията на МВР

На завършилите обученията ще бъдат издадени удостоверения, съгласно утвърдения образец.

Предварителната заявка за участие е задължителна и се подава на e-mail: office@lot-consult.com

02/917 29 18; моб. 0885 35 67 79 – Галина Баталова – Маркетинг мениджър
070080010 – национален номер на цената на 1 градски разговор

Плащането можете да извършите след регистрация:

  • по банковата сметка на „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД – „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, гр.София, пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC UNCRBGSF
  • или в брой, на място – преди започване на курсовете от 9.00 часа на съответните дати.

Курсът може да се организира по допълнително договаряне на място, във Вашето предприятие или обект в удобно за Вас време.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

=

Други обучения

Запазете час за консултация