Lot Consult

Нашите обучения

Обучения

Специализирано обучение за медицински и немедицински персонал в лечебни заведения

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД има удоволствието да Ви покани на
предстоящите специализирани курсове за безопасна работа със
съоръжения с повишена опасност (СПО) в лечебните заведения
за болнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ, домове
за медико-санитарни грижи и др., които ще се проведат на:

 • 31.05.2022 г. (вторник) от 9:30 ч.
 • 14.06.2022 г. (вторник) от 9:30 ч.
  ОБУЧЕНИЕТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА:
 • Лица, които обслужват или отговарят за безопасната
  експлоатация на съоръжения под налягане, включително съдове за
  съхранение на течен кислород;
 • Лица, поддържащи апарати за изкуствена вентилация на
  белите дробове;
 • Оператори на автоклави/стерилизатори;
 • Отговорници за безопасната работа на котли;
 • Лица, които работят с бутилки с медицински газове (кислород,
  райски газ и др.);
 • Медицински сестри;
 • Лица, поддържащи вентилационните и климатични инсталация,
  ресивери за кислород и въздух;
 • Обслужващ персонал за извършване на ежедневни проверки
  на инсталациите за кислород в болничните стаи;
 • Лица, провеждащи инструктажите по ЗБУТ и Пожарна
  безопасност и др.
  Лектор: физик Нели Чалъкова, експерт
  по ЗБУТ със стаж в системата на РЗИ
  Курсовете ще се проведат онлайн – през платформа ZOOM.
  Участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време да
  участват в обучението и да задават своите въпроси. Обучението може
  да се проведе присъствено, в самото лечебно заведение, при група
  минимум от 10 лица при намалена цена.
  Такса за един участник в един курс – 125.00 лв. (без ДДС)
  На участниците в обучението ще бъдат издадени удостоверения.
  Плащането може да извършите след регистрация по банковата
  сметка на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД – УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София
  1000, пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC
  UNCRBGSF

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

  Уважаеми клиенти,

  когато подадете запитване чрез формата за контакт в нашата уебстраница, ние Ви молим за въвеждане на Вашето име и електронна поща за контакт с Вас. Ние използваме тази информация, за да отговорим на Вашата заявка, включително да Ви предоставим всяка заявена информация за нашите услуги. Може също така да Ви изпратим имейл след направеното запитване, за да се уверим, че сме отговорили удовлетворително на Вашето запитване. Ние ще направим това въз основа на нашия законен интерес за предоставяне на точна и изчерпателна информация за предоставяните от нас услуги.

  Вашето запитване се съхранява и обработва съгласно изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО за защита на данните („Общ регламент относно защита на данните“).

  Ние не използваме информацията, която предоставяте на трети страни и я използваме само с цел отговаряне на Вашето запитване.

  Ние поддържаме база данни с попълнените форми за контакт за три години, след което те са надеждно архивирани и съхранявани в продължение на седем години, след който период ние ги изтриваме и унищожаваме. Записите на CRM се пазят три години след последния контакт с вас.

  При желание от Ваша страна, данните Ви могат да бъдат изтрити и забравени.

  Абонирайте се

  Бюлетин