Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Специализирано обучение за медицински и немедицински персонал в лечебни заведения

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД има удоволствието да Ви покани на
предстоящите специализирани курсове за безопасна работа със
съоръжения с повишена опасност (СПО) в лечебните заведения
за болнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ, домове
за медико-санитарни грижи и др.
ОБУЧЕНИЕТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА:

 • Лица, които обслужват или отговарят за безопасната
  експлоатация на съоръжения под налягане, включително съдове за
  съхранение на течен кислород;
 • Лица, поддържащи апарати за изкуствена вентилация на
  белите дробове;
 • Оператори на автоклави/стерилизатори;
 • Отговорници за безопасната работа на котли;
 • Лица, които работят с бутилки с медицински газове (кислород,
  райски газ и др.);
 • Медицински сестри;
 • Лица, поддържащи вентилационните и климатични инсталация,
  ресивери за кислород и въздух;
 • Обслужващ персонал за извършване на ежедневни проверки
  на инсталациите за кислород в болничните стаи;
 • Лица, провеждащи инструктажите по ЗБУТ и Пожарна
  безопасност и др.
  Лектор: физик Нели Чалъкова, експерт
  по ЗБУТ със стаж в системата на РЗИ
  Курсовете ще се проведат онлайн – през платформа ZOOM.
  Участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време да
  участват в обучението и да задават своите въпроси. Обучението може
  да се проведе присъствено, в самото лечебно заведение, при група
  минимум от 10 лица при намалена цена.
  Такса за един участник в един курс – 125.00 лв. (без ДДС)
  На участниците в обучението ще бъдат издадени удостоверения.
  Плащането може да извършите след регистрация по банковата
  сметка на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД – УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София
  1000, пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC
  UNCRBGSF

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

=

Други обучения

Запазете час за консултация