Очакваме ви на национален номер 0700 800 10

Партньори

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД разширява и споделя своя опит в направление „безопасни и здравословни условия на труд”. Имаме изградени дългогодишни ползотворни партньорства с редица дружества, образователни институции и неправителствени организации от България и Европа, като партньорската ни мрежа непрекъснато се разширява.

Камара на строителите в България

Повече

Медицински център МЕДИКЪЛ ЛОТ ЕООД

Повече

Италианска търговска камара в България

Повече

Стремим се да помагаме на работодателите да разбират и прилагат ефективно законодателството и добрите практики с цел подобряване условията на труд.

Дългосрочната визия за развитието на ЛОТ-КОНСУЛТ е свързана с целта на компанията да донесе на българския пазар Европейския опит, добрите Европейски практики и да покажем на българските работодатели, че има СТМ и консултант по здраве и безопасност при работа, който отговорно изпълнява задълженията си.