Lot Consult

ПЛАКАТ С ПРАВИЛАТА ЗА ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

правила по електробезопасност

Сподели публикацията


Важен фактор за определяне защитните свойства на организма срещу поражение от електрически ток е електрическото съпротивление на човешкото тяло. За съжаление обаче няма пълна яснота по въпроса за точната му количествена оценка.


Кои са най-важните правила за електробезопасност, които е важно да спазваме?

  • Не се приближавайте и не пипайте неизолирани части под напрежение.
  • Използвайте само изправни електроуреди, контакти и щепсели.
  • Не пипайте електрически машини и съоръжения.
  • Не поставяйте леснозапалими материали пред, върху и в електрическия уред.
  • Не мокрете електрическите контакти и електроуреди, и не ги хващайте с мокри ръце.
  • Не отваряйте вратите на разпределителни табла.
  • Почиствайте електроуредите, когато са изключени от захранването.
  • Не хващайте едновременно включен електрически уред и части на водопроводна мрежа.
  • Не докосвайте висящи проводници и не се приближавайте на повече от 8-10 см. до тях.
  • Не използвайте инструменти с наранена защитна обвивка на захранващия кабел, с повреди по щепсела и т.нат.

Съпротивлението на тялото зависи от много фактори: физическите свойства на тъканите, биохимическите и биофизическите процеси в организма, състоянието на кожата и околната среда, вида и честотата на тока, времето на протичане на тока, пътя на тока, площта на контактите, индивидуалните особености на индивида и др. оказват значение също така състоянието на обувките и дрехите, специфичното съпротивление на почвата или съпротивлението на елементите на електросъоръженията, включени във веригата последователно с тялото 20 на човека. В резултат на това съпротивлението на човешкото тяло представлява променлива величина, която има нелинейна зависимост от множество фактори.

Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии

Тенденции в здравето и безопасността на работното място
Новини

Тенденции в здравето и безопасността на работното място

Здравословните и безопасни работни места се превръщат в отличителен знак за успешните организации За четвъртата поредна година канадската неправителствена организация WSPS (Workplace Safety & Prevention
Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда
Новини

Проведе се среща за обучителния курс „Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда“

На 12.09.2023 г. С партньорите по проект SAFESENSE+ проведохме среща, на която обсъдихме стартирането на пилотното издание на обучителния курс „Здраве и безопасност при работа