Lot Consult
Търсене
Close this search box.

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС за училища и детски градини

Практически курс за училища и детски градини

Сподели публикацията

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД  В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Обучението ще се проведе в:

присъствена форма – на 22 октомври 2020 г. от 9.30 ч.
зала № 3 на НТС – София, ул. Раковски № 108, ет. 2
онлайн – през платформа ZOOM – на 23 октомври 2020 г.
от 10.00 ч. Участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в обучението и да задават своите въпроси.

Обучението е предназначено за:

– Директорите и зам. директорите на училища и детски градини;
– Отговорниците по адм. стопанската част;
– Лицата, провеждащи инструктажите по ЗБУТ
– Отговорниците по ЗБУТ и пожарна безопасност;
– Учители, членове на КУТ/ГУТ и други лица по преценка на
– Директорите на училищата и детските градини.


Програма:

  1. Задължителни законови изисквания, свързани с организиране и провеждане на дейностите по здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание, социализация и труд в училището и детската градина;
  2. Задължителни изисквания за безопасност при поддръжката на училищата и детските градини;
  3. Участниците в процесите и тяхната отговорност за осигуряване на ЗБУТ;
  4. Осигуряване на пожарна и електробезопасност;
  5. Документи, които следва да бъдат издадени от Директора, като заповеди, правила, правилници и инструкции;
  6. Нови казуси и мерки против Ковид-19.

В края на обучението участниците получават сертификат за преминато обучение по безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., важещ пред контролните органи.

Такса за участие:

за присъствена форма – 80.00 лв. за един участник без ДДС;

за онлайн форма – 50.00 лв. за един участник без ДДС;

Плащането можете да извършите след регистрация по банковата сметка на „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД – „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, гр. София, пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC UNCRBGSF .

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД провежда всички видове задължителни обучения по безопасност и здраве при работа, ел. безопасност, както и по специфични теми.

Още статии

Новини

Национално проучване за здравословни и безопасни условия на труд в България

LOT–CONSULT, като част от изследователски екип, проучващ динамиката в здравословните и безопасни условия на труд, провеждаме Национално проучване сред работодателите в България за нуждите и нагласите