Очакваме ви на национален номер 0700 800 10

Публикации

Следим новостите в областта на безопасността и здравето при работа и активно участваме в най-престижните форуми в нашата област, организирани в България и чужбина.

Нашите материали и публикации са достъпни и за Вас. Публикуваната информация и изследвания са интересно и полезно четиво за работодатели, длъжностни лица по здраве и безопасност при работа и широк кръг читатели, имащи отношение към темата „Здраве и безопасност при работа“.

A+A Safety, Security and Health at Work International Trade Fair with Congress – Dusseldorf, Germany

През периода 27-30 октомври 2015, ЛОТ-КОНСУЛТ взе участие в A+A Safety, Security and Health at Work International Trade Fair with Congress – Dusseldorf, Germany. Представен беше постер на тема: Accident Prevention Methods in Bulgaria съвместно с Технически университет – Варна.

Повече

International Congress on Occupational Health, Seul, South Korea

През периода 31.05-05.06.2015 на 31st International Congress on Occupational Health, Seul, South Korea екип на ЛОТ-КОНСУЛТ съвместно с Медицински университет – София и Регионална здравна инспекция – Кърджали, представи постер на тема: The industrial traumatism in the rebublic of Bulgaria for the period 2000-2012 и втори постер на тема: The occupational E-medicine in Bulgaria – an innovative OSH solution providing sustainability of the workers‘ health съвместно с Факултет по обществено здраве на Медицински университет – София.

Повече

XX World Congress on Safety and Health at work, Global Forum for Prevention, Frankfurt, Germany

През периода 24-27.08.2014 екип на ЛОТ-КОНСУЛТ с представители от Националния център по обществено здраве и анализи и Медицински университет – София участва на XX World Congress on Safety and Health at work, Global Forum for Prevention, Frankfurt, Germany с постер на тема: The industrial traumatism related to the organisation of the working time.

Повече

Advances in Business-Related Scientific Research Conference 2014 in Venice

През периода 26-28.03.2014 ЛОТ-КОНСУЛТ и Технически университет – Варна участва на Advances in Business-Related Scientific Research Conference 2014 in Venice (ABSRC 2014 Venice) с постер на тема: Concept and model of an Occupational Health and Safety Management System (OHSAS) in agriculture and forestry in Bulgaria (Number: ABSRC_2014_Venice_178).

Повече

Първа национална научна конференция по трудова медицина, работоспособност и безопасност, организирана от МУ – София

На 15.05.2015 г. ЛОТ-КОНСУЛТ участва в Първа национална научна конференция по трудова медицина, работоспособност и безопасност, организирана от МУ – София с постер Добри практики в областта на здравето и безопасността при работа.

Устойчивое развитие предприятия, региона, общества

08.2014 Устойчивое развитие предприятия, региона, общества: инновационные подходы к обеспечению, Монография, стр. 119-133, Польша – Безопасность труда и охрана здоровья – элемент системы работник-рабочее оборудование-рабочая среда.

Повече

Provision of sustainable economic business development by improving the health and safety at work

24-26.04.2013, ISSN 2307-6283 – Provision of sustainable economic business development by improving the health and safety at work. Публикувана в: Economical problems of sustainable development – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Балацького О. Ф. Том 1, Сумський державний університет, page 194-195. Съавторство: Mirchev A., Ph. D., Prof., Titopoulou M., Ph. D Student Technical University – Varna (Varna, Bulgariya).

Повече

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД записва успешно участие на XXI Световен конгрес по безопасност и здраве при работа със следните изследвания, представени с постери:

DEDUCED INTERRELATIONS AND IMPACT MECHANISM OF WORKING HOURS’ ORGANISATION ON THE LEVEL OF TRAUMATIC OCCUPATIONAL INURIES. PREVENTION RECOMMENDATIONS THE WORKING TIME ORGANISATION AS A STRONGLY INFLUENCING OCCUPATIONAL ACCIDENTS’ FACTOR ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE VARIOUS TYPES OF ORGANISATION OF WORKING HOURS FOR THE WORKERS AND THE EMPLOYERS IDENTIFIED CONSEQUENCES OF WORK-RELATED ACCIDENTS OCCURRED AS A RESULT OF WEAK WORKING TIME’S ORGANIZATION. EMPLOYEES’ MOTIVATION TECHNIQUES HOW WORKING TIME, WELLBEING AND HEALTH CAN CAUSE ACCIDENTS AND INCIDENTS? A CONCEPTUAL MODEL BASED ON EMPIRICAL EVIDENCE FROM BULGARIAN IRMS Подробности за събитието можете да видите на www.safety2017singapore.com