Lot Consult

Работа в среда с електростатични заряди

Работа в среда с електростатични заряди

Сподели публикацията

Работа в среда с електростатични заряди

Националният ден на статичната електроенергия се отбелязва всеки 9 януари. Денят на статичното електричество наблюдава статичното електричество и науката зад него.

Еспертите на ЛОТ-КОНСУЛТ споделят какво е важно да знаем при работа в среда с електростатични заряди.

Механизми на образуване на електростатични заряди

При проводими или изолационни материали вследствие на механични процеси или електростатична индукция се натрупват електростатични заряди, което представлява всъщност електростатичното зареждане.

Процеси, при които могат да се получават електростатични заряди, са: триене, разпръскване, раздробяване, смесване, изливане на течности в свободно падаща струя, движение на течни и дисперсни диелектрици по тръбопроводи.

Фактор, определящ натрупването на електрически заряди, е специфичното съпротивление на диелектриците.

В зависимост от него диелектриците се разделят на:

 • електростатични проводници – твърди или течни материали, при които специфичното обемно съпротивление е не по-голямо от 104 Ωm;
 • електростатични изолатори – специфичното обемно съпротивление е по-голямо от 104 Ωm;
 • антистатични вещества – със специфично повърхностно съпротивление не повече от 109 Ω. Те могат да се използват във всички видове среди, без опасност от възпламеняване;
 • силно наелектризиращи се – с повърхностно съпротивление над 109 Ω.

Тези материали се характеризират с натрупване на електростатични заряди.

Електростатичните разряди се получават при генерирането на заряди върху диелектрични повърхности, както и при тяхното преместване или при движение на заредени течности, прахообразни или дисперсни материали.

В енергетиката разрядите могат да възникнат от човека, от апаратурата, използвана в работата, от незаземени металически транспортни средства като разряди в искрови междини, образувани от два проводими електрода.

При разряд се отделя енергия, от която зависи възпламеняващата способност на електрическите разряди.

При разряд във взривоопасна среда, ако енергията на разряда е по-висока от минималната енергия за възпламеняване на сместа, взривът е очакван резултат.

Средствата и методите за защита от електростатични заряди се определят от:

 • характера на възникване на зарядите,
 • технологията на работа и
 • вида на съоръженията, чрез вътрешни инструкции.

Пребиваването на хора в зони на електростатични полета се проявява в два аспекта:

 • неприятни усещания на човека от електрични разряди при допир до заземени метални части и
 • физиологични изменения на организма, най-често като понижаване на имунологичната бариера на организма и оттам – повишена склонност към заболявания.

В отделни случаи при престой в електростатични полета, чийто интензитет надвишава петкратния размер на пределната норма от 25 kV/m, има сведения и за нарушения в работата на централната нервна система и вегетативно-съдови промени.

Важен фактор е и електризацията на облеклата като фактор на биологичното въздействие.

При облекла от синтетични материали с голямо специфично съпротивление, електростатични заряди се генерират почти непрекъснато.

Неправилно подбрано работно облекло, натрупващо електростатични заряди. В среда, генерираща електростатични заряди, не се разрешава използване на облекло, което натрупва статичен заряд. По склонността към електризация, материалите за облекла се разполагат в следната последователност: памук, вискоза, капрон, найлон, ацетат, триацетат. Генерирането на зарядите зависи от контактните материали – при разделяне на контактните повърхности, при постоянна стойност на заряда, електрическият капацитет намалява. Затова се препоръчва при работа в зони с интензивни електростатични полета работните облекла да бъдат от памук, а не от изкуствени материи.

 • Работа по машини и съоръжения, които генерират електростатични заряди се извършва от обучени лица с трета квалификационна група;
 • Средствата и методите за защита от електростатичните заряди се определят от характера на възникване на зарядите, технологията на работа и вида на съоръженията чрез вътрешни инструкции;

Заземяването е задължителна мярка за защита от статично електричество, независимо от прилагането на други мерки.    Заземителните устройства за защита от статично електричество се изпълняват общо със заземяващите устройства на електрооборудването и за мълниезащитата.   Стойността на съпротивлението за заземяване, ако служи само за отвеждане на електростатични заряди трябва да е 100 Ω.

Особено внимание трябва да се обръща на заземяването на оси, валове и други детайли. Въртящите се части на машините се заземяват допълнително с помощта на графитни, медни четки, проводници и шини.

Гумираните шлангове с металически накрайници при наливане на течности в цистерни, съдове и различни резервоари трябва да бъдат заземени с меден проводник, навит по външната страна на шланга, запоен в едната си страна към накрайника на шланга.

Препоръчва се да се използват подходящи шлангове с антистатично изпълнение.

 • Забранява се наливането на горими течности в съдове чрез свободно падаща струя. Наливането в празен съд се извършва чрез тръбопровод (шланг), спуснат на разстояние до 0,2 m от дъното на съда.
 • Когато условието е неизпълнимо, струята на течността се насочва така, че да се стича по стените на резервоара.
 • Преди пълнене или изпразване автоцистерните за горими течности и газове се свързват електрически с резервоара (цистерната) посредством гъвкав меден проводник със сечение най-малко 10 mm² и се заземяват.
 • Горимите течности се транспортират по метални заземени тръбопроводи или по шлангове от антистатични материали.
 • Преносимите метални съдове се пълнят на площадки, свързани със заземителната уредба.
 • Забранява се наливане на горими течности с пламна температура до 61 °С в съдове от изолационен материал без маркировка за антистатичност.
 • Не се допуска работа и пребиваване на хора в зони с електростатично поле с интензивност над 25 kV/m без специални защитни средства.       
 • При работи, свързани с разкъсване на фланцови съединения на тръбопроводи за горими течности и газове, двете им части предварително се шунтират с гъвкави проводникови връзки.

Не се допуска във взривоопасни зони с опасност от генериране на електростатични заряди:

                1. замяната на ремъчни предавки на задвижванията с материали, които не са антистатични;

                 2. използването на материали и метал за технологичното и транспортното обзавеждане със специфично обемно съпротивление, по-голямо от 105Ω.m.

Не се допуска измерването на ниво в резервоари с горими течности посредством потапяне на метални измерителни сонди (пръти) веднага след пълнене, източване или транспорт.

Измерването се разрешава при спиране движението на течността след време не по-малко от:

 1. за течности с една течна фаза 10 min;
 2. за течности с втора течна фаза (вода/допълнителни примеси) – 30 min.

Натрупаните горими прахове от електро- и технологичното обзавеждане се почистват само с прахосмукачки с неметални накрайници.

Не се допуска почистване посредством издухване със сгъстен въздух.

Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии

Тенденции в здравето и безопасността на работното място
Новини

Тенденции в здравето и безопасността на работното място

Здравословните и безопасни работни места се превръщат в отличителен знак за успешните организации За четвъртата поредна година канадската неправителствена организация WSPS (Workplace Safety & Prevention
Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда
Новини

Проведе се среща за обучителния курс „Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда“

На 12.09.2023 г. С партньорите по проект SAFESENSE+ проведохме среща, на която обсъдихме стартирането на пилотното издание на обучителния курс „Здраве и безопасност при работа