Lot Consult
лот-консулт лого

Световен ден на акредитацията

Световен ден на акредитацията

Сподели публикацията

Българската компания ЛОТ-КОНСУЛТ е акредитирана за предоставяне на услугите по безопасност и здраве в над 140 държави в цял свят

На 09 юни 2021 г. отбелязваме Световният ден на акредитацията (#WAD2021). Глобалната инициатива е създадена от International Accreditation Forum (IAF) и International Laboratory Accreditation Cooperative (ILAC) с цел популяризиране на стойността на акредитацията и насърчаване на дейностите по сертифициране, инспекция и тестване. Тази година темата е Акредитация: Подкрепа за изпълнението на целите за устойчиво развитие.

Целите за устойчиво развитие са в основата на Програма за устойчиво развитие до 2030 г. на ООН, широк и амбициозен план за действие. Акредитацията, заедно с други качествени инфраструктурни инструменти, предоставя техническите основи, които са от решаващо значение за функционирането на развитите и развиващите се общества. Тя дава възможност за индустриално развитие, конкурентоспособност на търговията на световните пазари, ефективно използване на природните и човешките ресурси, безопасност на храните и здравеопазване и опазване на околната среда.

Екипът на Органа за контрол от вид „С“ при ЛОТ-КОНСУЛТ е горд и щастлив, че е част от глобалното семейство на акредитираните органи. Взаимното признаване на акредитацията на международно ниво, както и нашата експертиза и професионализъм, ни дават възможност да предоставяме услугите си по безопасност и здраве в над 140 държави в цял свят в последните години. От началото на 2021 година ние внедрихме и прилагаме гъвкавия обхват на акредитация, с което още повече затвърдихме и повишихме доверието и удовлетвореността на нашите клиенти и партньори и подобрихме сроковете за изпълнение на заявките.

Орган за контрол от вид „С“ при ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД има следния обхват на области на контрол:

  • Микроклимат
  • Шум 
  • Осветеност
  • Електромагнитни полета
  • Вентилационни инсталации
  • Прах
  • Химични агенти
  • Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V – съпротивление на защитни заземителни уредби, съпротивление на изолация, съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби, импеданс на контура „фаза-защитен проводник“;
  • Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V (защитни прекъсвачи ЗП) – съпротивление на предпазно заземяване, ток на задействане, време на изключване;
  • Физическо натоварване.

Новината беше отразена и от БТА, като се отбелязва, че в началото на годината компанията бе отличена с приз за Employer Branding Network на Годишни награди Employer Branding Awards 2021. Наградата бе присъдена за специалните мерки, с които по време на извънредната ситуация беше извършена оценка на риска на работното място в „хоум офис“ режим на над 300 служители. Това е свързано и с измерване на параметрите на работната среда – микроклимат, осветеност, шум, електробезопасност. Експерти от ЛОТ-КОНСУЛТ посетиха домовете на служителите на клиентите, съобразявайки се с всички продивоепидемиологични мерки. Проектът реорганизира процедурите по оценка на безопасността, така че служителите на компаниите да бъдат максимално защитени, но и работодателите да бъдат спокойни, че са спазили всички изисквания.

Кампанията постигна и значителен медиен отзвук задавайки въпроса „Кой ще отстрани нередностите, ако такива бъдат установени и ако условията на труд не отговарят на българското законодателство?“

„През седмиците на извънредната ситуация с COVID-19 ние сме в непрекъснат процес на оценка на риска за здравето и безопасността за работа от разстояние – споделя инж. Димитър Коларов, управител на ЛОТ-КОНСУЛТ – Сблъскваме се с казуси, които изобщо не са засегнати в действащите нормативни актове и затова сме категорични, че е необходимо бърза актуализация в Кодекса на труда. Например, ако електроинсталацията в хоум офиса не е изправна и има опасност от злополука от електрически ток или пожар, за чия сметка следва да се извърши ремонта – за сметка на собственика на жилището или на Работодателя, тъй като той отговаря за безопасността на служителя при изпълнение на възложената работа.“

ЛОТ-КОНСУЛТ е профилирана в сферата на трудовата безопасност вече 27 години и има ясен поглед върху условията на труд в България и в света, както и специфичните нормативни актове.

Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии

проект SAFESENSE+
Новини

Обучение за изграждане на капацитет на обучителите по проект SAFESENSE+

С пратньорите по проект SAFESENSE+ проведохме среща, на която обсъдихме предстоящото обучение за изграждане на капацитет на обучителите от партньорските организации. Дейността ще се проведе
безопасна работна среда
Новини

Как да създадете безопасна работна среда за служителите си

Безопасността на служителите е от решаващо значение за всеки бизнес. Неправилно и неясно комуникираните рискове могат да имат незабавни последствия, които надхвърлят безопасността на служителите