Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Сертификати

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД е тясно специализирана в областта на безопасните и здравословни условия на труд и е сред първите компании в тази област, притежаващи внедрена, интегрирана и сертифицирана Система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа и информационната сигурност.

Непрекъснато повишаваме качеството на предоставяните от нас консултантски и контролни  услуги, което гарантираме чрез: