Seoptimize

Сертификати

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД е тясно специализирана в областта на безопасните и здравословни условия на труд и е сред първите компании в тази област, притежаващи внедрена, интегрирана и сертифицирана Система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа и информационната сигурност.

Непрекъснато повишаваме качеството на предоставяните от нас консултантски и контролни  услуги, което гарантираме чрез:

  • Внедрената и сертифицирана Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на БДС ЕΝ ΙSO 9001:2015 (Сертификат № 258BGQS/13.06.2016);
  • Внедрената и сертифицирана Система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на EN ISO 14001:2015 (Сертификат № 161BGES/13.06.2016);
  • Внедрената и сертифицирана Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007 (Сертификат № 162BGOH/13.06.2016);
  • Внедрената и сертифицирана Система за управление на информационната сигурност в съответствие с изискванията на ISO/IEC 27001:2013 (Сертификат № 141BGIS/06.08.2015);
  • Удостоверение за промяна на регистрация на Служба по трудова медицина № 091-1/17.04.2008, изд. от Министерство на Здравеопазването;
  • Сертификат за акредитация на Орган за контрол от вида “С” при ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД, рег. № 295 ОКС, издаден от Българска служба за акредитация;
  • Лицензия № 200812597/16.07.2008 на Център за професионално обучение, издаден от Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерство на образованието.

Виж всички документи:

Абонирайте се

Бюлетин