Lot Consult
лот-консулт лого

Трудова злополука в режим на хоум офис

Трудова злополука

Сподели публикацията

Правата на служителите са едни и същи, ако трудов инцидент се случи при работа от разстояние или в офиса

Какво е трудов инцидент в домашна обстановка – как може да се случи и как се обяснява пред работодателя?

Този въпрос става изключително актуален с всеки изминал ден. Много компании са или изцяло в режим на работа от разстояние, или в т.нар. хибриден работен режим. Последните проучвания показват, че най-вероятно това ще се задържи като тенденция и през следващата поне една година.

Според чл. 55. от Кодекса за социално осигуряване „Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт.“

В действащия нормативен акт към настоящия момент обаче липсва специално уточнение дали тя се случва в офис или в домашни условия.

„Приравнена трудова злополука – станала с осигурен по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до съответното място, където осигуреният обикновено се храни през работния ден – сподели зам. управителят на ЛОТ-КОНСУЛТ д-р Мария Титопулу в предаването ДИРЕКТНО в ефира на Bulgaria On Air – Моето лично мнение е, че по-скоро работодателят не може да откаже съгласие, тъй като има ясна наредба, която е:

НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ (Обн. ДВ. бр. 6 от 2000г., Доп. – ДВ, бр. 7 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.))

Когато обстоятелствата, при които е станала злополуката, дават основания да се предполага, че тя е трудова, ръководителят или упълномощеното от него длъжностно лице са длъжни в срок 5 работни дни от узнаването за нейното настъпване да подадат в териториалното поделение на НОИ по регистрация на осигурителя/предприятието ползвател декларация по образец. Когато злополуката не бъде декларирана по горния ред, пострадалият или неговите наследници имат право да подадат декларацията в срок една година от настъпването на злополуката в териториалното поделение на НОИ.


Според експертите на ЛОТ-КОНСУЛТ е необходимо да се направи и вътрешно разследване. За целта се издава заповед за разследване на злополуката, с която се определя състава на комисията за разследване на трудовата злополука.

Тя е категорична, че правата на служителят са абсолютно еднакви, ако инцидентът стане вкъщи или в офиса. Тъй като служителят полага труд в интерес на предприятието или организацията, за която работи, според закона е ясно, че той трябва да бъде защитен.

Вече една година българският работещ полага труд в ситуация на извънредна пандемична обстановка. Според данни на НОИ с малко над 300 на брой са намалели инцидентите на работното място през 2020 спрямо 2019 г. Инцидентите, станали на работното място за 2020 г. са 1901, а на път за работа – 408. През 2019 г. на работа са пострадали 2241 души, а на път за работа – 490.

Еднакъв е броят на загубилите живота си, вследствие на трудов инцидент – 89 на брой са починалите и през 2020 г., и през 2019 г. Това означава, че всеки месец средно по 7 души са починали, докато са упражнявали служебните си задължения или са пътували за офиса, показват още данни на НОИ.

„Можем да си направим извод, че тези злополуки най-вече стават в сектори, в които хората са на работните си места, а не от разстояние. – коментира д-р Титопулу – Най-рисковите сектори традиционно са сектори строителство, добивна промишленост, минна промишленост. Така, че там хората наистина търпят трудови злополуки и умират, и според мен трябва да бъдат предприети действия, които да запазят живота на тези работещи.“


Остава въпросът дали Инспекцията по труда има право да прави проверки в дома на хората и какви са последствията ако те не пуснат проверяващите?

Според д-р Титопулу всъщност имаме това право.

„Министър Сачева заяви преди няколко дни официално, че до момента ИА ГИТ не е правила проверки в домовете на хората, но има постъпление за това да се регламентира трудовата злополука при работа от разстояние и проверки да бъдат извършени в случай на сигнали. За момента не са извършвани такива проверки. Разбира се особеното в случая е, че работникът трябва да изрази своето съгласие да бъде посетен от контролни органи, тъй като има много специфики, примерно, ако в дома има хора, които са поставени под карантина, или той е под карантина, ако има деца, които в момента учат. Така че тези проверки трябва да бъдат направени със съгласието на двете страни – на инспектора и съответно на работещия. Ако служителят не иска да допусне проверяващите в дома си, той трябва да посочи причина и тя да е основателна. Особено, ако претендира за трудова злополука в хоум офиса.“

Въпрос, който все още не е получил отговор в дискусиите по темата е кои от консумативите плаща работодателят по време на хоум офис. Работата от разстояние е регламентирана още през 2011 г. в КТ. През миналата година предвид пандемията според предложението на МЗ работодателите възлагат работа на служителите си от разстояние, без да променят работното време и възнагражденията на служителите си.

Ако служител няма условия за работа от вкъщи, а работодателят настоява да се работи дистанционно – тогава доброволното уреждане на спора би трябвало да е в полза и на двете страни. Следващи стъпки са завеждане на гражданско съдебно дело с претенции за дължимото обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди.

Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии

проект SAFESENSE+
Новини

Обучение за изграждане на капацитет на обучителите по проект SAFESENSE+

С пратньорите по проект SAFESENSE+ проведохме среща, на която обсъдихме предстоящото обучение за изграждане на капацитет на обучителите от партньорските организации. Дейността ще се проведе
безопасна работна среда
Новини

Как да създадете безопасна работна среда за служителите си

Безопасността на служителите е от решаващо значение за всеки бизнес. Неправилно и неясно комуникираните рискове могат да имат незабавни последствия, които надхвърлят безопасността на служителите