Lot Consult

Какво предлагаме

Услуги

Профилактични медицински прегледи

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЦ МЕДИКЪЛ ЛОТ EООД е частно здравно заведение с предмет на дейност осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ. Центърът притежава Удостоверение, издадено от МЗ, Регионален център по здравеопазване – София с № 7346/07.01.2010 г. на основание чл. 40, ал. 4 от Закона за лечебните заведения.

МЦ МЕДИКЪЛ ЛОТ ЕООД е изграден като звено в помощ на службите по трудова медицина при провеждане на задължителни профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3 (ДВ, бр. 16/1987 г., изм. и доп. бр. 78/2005 г.).

Центърът разполага със съвременна техника и високо квалифицирани специалисти по:

 • вътрешни болести
 • очни болести
 • определяне на визус
 • компютърна диагностика;
 • нервни болести

– диагностика на рефлекторно-мускулни заболявания

Извършват се следните видове изследвания, съгласно Приложение № 3 към чл. 2, ал. 2 от Наредбата:

 • ЕКГ
 • Цитодиагностика
 • Ехография на млечни жлези
 • Ехография на коремни органи
 • Остеодензитометрия
 • Лабораторни изследвания

След определяне на видовете производствени вредности и степента на потенциалния риск във фирмите и предприятията, сключили договор с ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД, Службата по трудова медицина извършва следните видове медицински услуги, съгласно изискванията на Наредбата:

1.Медицински контрол при постъпване на работа, съгласно Приложение № 4 към чл. 4 от Наредбата.

Задължителните медицински прегледи се извършват с цел преценка на възможностите на работниците да изпълняват определена професия, производствена дейност или да заемат длъжността, за която кандидатстват, с оглед на здравословното им състояние.

2. Съставяне на график и програма за извършване на задължителните периодични профилактични медицински прегледи и изследвания, съгласно Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 от Наредбата. Задължителните периодични профилактични медицински прегледи се извършват на работещите при вредни за здравето условия на труд. Целта им е системно наблюдение на здравното състояние на тези групи работещи и ранното откриване на професионални увреждания и общи заболявания.

3. В срок от един месец след извършване на профилактичните прегледи, СТМ изготвя анализ на резултатите, съгласно Приложение № 8 към чл. 29, ал. 2 от Наредбата, в който се посочват броя на лицата с отклонения в тестовете за биохимична експозиция, водещите заболявания и тяхната връзка с условията на труд; брой на работниците, насочени за трудоустрояване; обща оценка на здравословното състояние на служителите и препоръки за подобряването му.

МЦ МЕДИКЪЛ ЛОТ ЕООД предлага висок професионализъм и етика при извършване на медицинските услуги. Центърът разполага с мобилен екип от специалисти, оборудвани с необходимата преносима апаратура, което позволява прегледите да се провеждат на територията на цялата страна. Дейностите на Центъра отговарят изцяло на европейските медицински стандарти.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

Уважаеми клиенти,

когато подадете запитване чрез формата за контакт в нашата уебстраница, ние Ви молим за въвеждане на Вашето име и електронна поща за контакт с Вас. Ние използваме тази информация, за да отговорим на Вашата заявка, включително да Ви предоставим всяка заявена информация за нашите услуги. Може също така да Ви изпратим имейл след направеното запитване, за да се уверим, че сме отговорили удовлетворително на Вашето запитване. Ние ще направим това въз основа на нашия законен интерес за предоставяне на точна и изчерпателна информация за предоставяните от нас услуги.

Вашето запитване се съхранява и обработва съгласно изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО за защита на данните („Общ регламент относно защита на данните“).

Ние не използваме информацията, която предоставяте на трети страни и я използваме само с цел отговаряне на Вашето запитване.

Ние поддържаме база данни с попълнените форми за контакт за три години, след което те са надеждно архивирани и съхранявани в продължение на седем години, след който период ние ги изтриваме и унищожаваме. Записите на CRM се пазят три години след последния контакт с вас.

При желание от Ваша страна, данните Ви могат да бъдат изтрити и забравени.

Абонирайте се

Бюлетин