Lot Consult
Търсене
Close this search box.
профилактични медицински прегледи

Профилактични медицински прегледи

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЦ МЕДИКЪЛ ЛОТ EООД е частно здравно заведение с предмет на дейност осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ. Центърът притежава Удостоверение, издадено от МЗ, Регионален център по здравеопазване – София с № 7346/07.01.2010 г. на основание чл. 40, ал. 4 от Закона за лечебните заведения.

МЦ МЕДИКЪЛ ЛОТ ЕООД е изграден като звено в помощ на службите по трудова медицина при провеждане на задължителни профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3 (ДВ, бр. 16/1987 г., изм. и доп. бр. 78/2005 г.).

Центърът разполага със съвременна техника и високо квалифицирани специалисти по:

 • вътрешни болести
 • очни болести
 • определяне на визус
 • компютърна диагностика;
 • нервни болести

– диагностика на рефлекторно-мускулни заболявания

Извършват се следните видове изследвания, съгласно Приложение № 3 към чл. 2, ал. 2 от Наредбата:

 • ЕКГ
 • Цитодиагностика
 • Ехография на млечни жлези
 • Ехография на коремни органи
 • Остеодензитометрия
 • Лабораторни изследвания

След определяне на видовете производствени вредности и степента на потенциалния риск във фирмите и предприятията, сключили договор с ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД, Службата по трудова медицина извършва следните видове медицински услуги, съгласно изискванията на Наредбата:

1.Медицински контрол при постъпване на работа, съгласно Приложение № 4 към чл. 4 от Наредбата.

Задължителните медицински прегледи се извършват с цел преценка на възможностите на работниците да изпълняват определена професия, производствена дейност или да заемат длъжността, за която кандидатстват, с оглед на здравословното им състояние.

2. Съставяне на график и програма за извършване на задължителните периодични профилактични медицински прегледи и изследвания, съгласно Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 от Наредбата. Задължителните периодични профилактични медицински прегледи се извършват на работещите при вредни за здравето условия на труд. Целта им е системно наблюдение на здравното състояние на тези групи работещи и ранното откриване на професионални увреждания и общи заболявания.

3. В срок от един месец след извършване на профилактичните прегледи, СТМ изготвя анализ на резултатите, съгласно Приложение № 8 към чл. 29, ал. 2 от Наредбата, в който се посочват броя на лицата с отклонения в тестовете за биохимична експозиция, водещите заболявания и тяхната връзка с условията на труд; брой на работниците, насочени за трудоустрояване; обща оценка на здравословното състояние на служителите и препоръки за подобряването му.

МЦ МЕДИКЪЛ ЛОТ ЕООД предлага висок професионализъм и етика при извършване на медицинските услуги. Центърът разполага с мобилен екип от специалисти, оборудвани с необходимата преносима апаратура, което позволява прегледите да се провеждат на територията на цялата страна. Дейностите на Центъра отговарят изцяло на европейските медицински стандарти.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

=
https://www.lot-consult.com/общи-условия/

Други услуги

Запазете час за консултация