Lot Consult
Търсене
Close this search box.
управление на проекти

Управление на проекти

На съвременния пазар се появяват голeми възможности за финансиране на  организациите от национални и европейски програми и фондове, чрез коeто се цели подпомагане на хармоничното развитие, увеличение на заетостта и на конкурентоспособността на икономиката, подкрепа на предприемачеството, промоция на технологичните промени и на новаторството, спестяване на енергия и др.

Консултантите на «ЛОТ-КОНСУЛТ» ЕООД предлагат цялостни услуги за оползотворяване на горепосочените възможности, като поемат задължението за създаването, внасянето и изпълнението на инвестиционни проекти на фирмите.

От 2002 г. “ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД много успешно и динамично развива консултантска дейност по отношение на разработването и управлението на проекти, финансирани по Европейски, Национални и международни фондове и донорски програми, за която дейност притежава Сертификати по БДС EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и EN ISO/IEC 27001:2017

«ЛОТ-КОНСУЛТ» ЕООД предлага високопрофесионални комплексни услуги, които обхващат всички етапи на реализирането на една проектна идея:

 • Предпроектно консултиране и информация по национални и европейски програми и фондове
 • Подготовка на цялостната проектна документация за кандидатстване, вкл. избор на най-подходящ източник за финансиране, намиране и осъществяване на контакт с потенциални партньори и др.
 • Разработване на проектно предложение за финансиране по европейски, национални и международни фондове и донорски програми
 • Управление и мониторинг на проекти

Дейностите ни са насочени към консултантска помощ за представители на публичния сектор, на частния сектор, организации с нестопанска цел.

Водещи принципи в нашата дейност:

 • поддържане на висока корпоративна и социална отговорност
 • качествено обслужване и коректност
 • пълна конфиденциалност
 • създаване на стойност за клиента и обществото
 • изграждане на дългосрочни взаимоотношения и партньорство
 • синергетичен подход на работа

Нашите предимства:

 • Нашият екип от специалисти от различни области притежава изключително богат професионален опит, знания и умения в разработването и управлението на проекти.
 • Разполагаме с ефективно изградена национална и международна мрежа от партньори с водещи български и европейски организации.

Част от програмите, по които “ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД е работило са:

Оперативни програми; Lifelong Learning Programme; Health Programme; South East Europe; INTERREG; CBC Bulgaria – Greece; CBC Bulgaria – Romania; CBC Bulgaria – Serbia и много други.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

=
https://www.lot-consult.com/общи-условия/

Други услуги

Запазете час за консултация