Lot Consult
лот-консулт лого

Ден: 10.02.2017

Обучение РЗИ

Обучение РЗИ

На 07.02 и 08.02.2017 г., Център за професионално обучение ЛОТ-КОНСУЛТ проведе Обучителен семинар по безопасност и здраве на Директорите на регионалните здравни инспекции. Бяха обсъдени последните промени на нормативни изисквания в областта на Здравеопазването и в сферата на ЗБУТ, подобряване прилагането на законодателството по безопасност и здраве при работа в Здравеопазването и организацията на работа […]

Вижте повече