Lot Consult
лот-консулт лого

Ден: 09.05.2019

Задължения на работодателите

Задължения на работодателите за назначаване на работещи с трайни увреждания по закона за хората с увреждания и начина за тяхното прилагане

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Съгласно новия Закон за хората с увреждания (ЗХУ) работодателите имат квотни задължения за наемане на хора с трайни увреждания. От 15 април 2019 г. Агенцията по заетостта започна приема на уведомления от работодателите за изпълнение на квотата. С цел да подпомогне фирмите при прилагане на ЗХУ и изпълнение на задълженията за назначаване на […]

Вижте повече