Lot Consult
лот-консулт лого

Ден: 20.06.2022

Инструктаж по безопасност и здраве при работа

Инструктаж по безопасност и здраве при работа – мнения на юристи и експерти по трудова медицина, ВИДЕО

Инструктаж по безопасност и здраве при работа – какви са разликите според работното място? Работодателят е длъжен да инструктира служителите си за безопасност и здраве при работа през работното им време, достатъчно и адекватно. Условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа са регламентирани с Наредба № РД-07-2 […]

Вижте повече