Lot Consult
Търсене
Close this search box.

3-модулно обучение за ЗБУТ, КБЗС и контрол върху качеството за изпълнение на строителството

контрол върху качеството

Сподели публикацията

Строителната индустрия е сложна, динамична и разнообразна. От съществено значение е да се поддържат високи стандарти за здраве и безопасност през всички етапи на строителния проект. Това трябва да бъде основен приоритет на компаниите, в сектора и е необходимо те да развиват специални ресурси, за да осигуряват постоянно високи стандарти за безопасност. Експертите изследват процедурите за здраве, безопасност и хуманно отношение, които се използват за намаляване и контрол на рисковете на място.

Преминалите нашите обучения получават знания и разбиране на правната рамка, свързана с отговорностите на работодателите, служителите и широката общественост. По време на обученията разглеждаме често срещани произшествия и инциденти, както и стъпките за документиране на произшествие. Изследваме значението на планирането за безопасност и здраве, както и последиците от технически, инженерни и човешки грешки.

ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД ще проведе еднодневни обучения в присъствена и онлайн форма за ръководители и длъжностни лица от строителния бранш.

Лицата, които ще участват онлайн през платформа ZOOM, ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в определения час да задават своите въпроси.

Дати на провеждане:
25/06/2021 (петък), 30/07/2021 (петък), 27/08/2021 (петък)
Във всеки от посочените дни се провеждат и трите модула:

ВИД КУРСЦена (без ДДС)Начален час
Курс № 1
Здравословни и безопасни условия на труд за длъжностни лица в строителството и лица, провеждащи инструктажи100 лв.08.00 ч.  
Курс № 2
Обучения за координатори по безопасност и здраве при проектиране и при изпълнение на строителството100 лв.10.00 ч.
Курс № 3
Обучения за контрол върху качеството за изпълнение на строителството100 лв.14.00 ч.

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

чл. 281, ал. 5 от КТ, чл.6, ал.1 от Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г. на МТСП, Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, чл. 15 от ЗАКОН за Камарата на строителите.

ОБУЧЕНИЕТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА:

лица, определени за длъжностни лица за безопасност в строителството, за координатори по безопасност и здраве на етап проектиране и на етап строителство, лица, които осъществяват контрол върху качеството на изпълнение на строителството, лица, които извършват строителни и монтажни работи и др.

Плащането се извършва авансово по банков път, съгласно заявка от клиента, по банковата сметка на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД – УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София 1000, пл.„Св. Неделя” 7,
BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC UNCRBGSF.
Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии

Новини

Национално проучване за здравословни и безопасни условия на труд в България

LOT–CONSULT, като част от изследователски екип, проучващ динамиката в здравословните и безопасни условия на труд, провеждаме Национално проучване сред работодателите в България за нуждите и нагласите