Lot Consult

GDPR или как да обработваме лични данни

как да обработваме лични данни

Сподели публикацията

Във връзка с изискванията на регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR), определени в европейската правна рамка, в сила от 25 май 2018г., Ви предлагаме консултации по основните промени, след прилагане на регламента, както и съдействие при внедряване на GDРR.

Още информация ЛОТ-Консулт.

С влизането в сила, през май 2016 г., на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR), относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/EО, се въвежда единна правна рамка, която ще уеднакви законодателството, защитаващо личните данни на европейските граждани.
Регламентът (GDРR) ще се прилага след 25 май 2018 г. и има за цел да улесни свободното движение на потоци от лични данни в ЕС и извън него, свързано с международна търговия и международното сътрудничество, като осигури механизми за защита от нарушаване на неприкосновеността на личните данни при използване на автоматизирани и други средства за обработката им.

Основни промени, след прилагане на GDРR, и техният ефект върху бизнеса:

• Териториален обхват: GDРR ще се прилага и в трети страни спрямо администратори и лица обработващи лични данни на европейски граждани;
• Задължение за искане на съгласие за обработка и съхранение на лични данни;
• Съгласие от непълнолетни при ползване на “онлайн” услуги;
• Права на физическите лица;
• Правото да бъдеш забравен;
• Преносимост на данните;
• Задължение за уведомяване на Компетентния надзорен орган;
• Административни наказания; глоби;
• Сигурност;
• Длъжностно лице по защита на данните (Data Protection Officer – DPO);
• Сътрудничество между компетентният орган на ЕС и надзорните органи на държавите-членки за уведомяване при узнаване за нарушения.

Подробности за етапите на консултиране и внедряване на GDPR може да получите на тел.: 0700 800 10, на цената на градски разговор.

Още статии

Тенденции в здравето и безопасността на работното място
Новини

Тенденции в здравето и безопасността на работното място

Здравословните и безопасни работни места се превръщат в отличителен знак за успешните организации За четвъртата поредна година канадската неправителствена организация WSPS (Workplace Safety & Prevention
Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда
Новини

Проведе се среща за обучителния курс „Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда“

На 12.09.2023 г. С партньорите по проект SAFESENSE+ проведохме среща, на която обсъдихме стартирането на пилотното издание на обучителния курс „Здраве и безопасност при работа