Lot Consult
Untitled design (1)

електричество

правила по електробезопасност

ПЛАКАТ С ПРАВИЛАТА ЗА ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

Важен фактор за определяне защитните свойства на организма срещу поражение от електрически ток е електрическото съпротивление на човешкото тяло. За съжаление обаче няма пълна яснота по въпроса за точната му количествена оценка. Кои са най-важните правила за електробезопасност, които е важно да спазваме? Не се приближавайте и не пипайте неизолирани части под напрежение.Използвайте само изправни […]

Вижте повече
Работа в среда с електростатични заряди

Работа в среда с електростатични заряди

Работа в среда с електростатични заряди Националният ден на статичната електроенергия се отбелязва всеки 9 януари. Денят на статичното електричество наблюдава статичното електричество и науката зад него. Еспертите на ЛОТ-КОНСУЛТ споделят какво е важно да знаем при работа в среда с електростатични заряди. Механизми на образуване на електростатични заряди При проводими или изолационни материали вследствие […]

Вижте повече