Lot Consult
Търсене
Close this search box.

жертвите

намаляване на жертивите

Ангажираност за намаляване на жертвите на пътя

Международният стандарт ISO 39001 има основна цел намаляване на смъртните случаи и сериозните наранявания в резултат на пътнотранспортни произшествия. Сертифицираните предприятия са ангажирани с осигуряването на безопасност и здравето при работа на водачите на превозни средства, както и на другите участници в движението по пътищата (хора и автомобили).

Вижте повече