Lot Consult
лот-консулт лого

ЗБУТ

LOT-CONSULT

Пълна информация за изготвяне на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

До края на месец април трябва да бъдат подадени декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2021 г.От 2018 г. отпадна необходимостта да се подава уведомление при липса на промени. Декларации подават всички юридически и физически лица, които самостоятелно наемат работещи;юридически и физически лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна работа,лицата, […]

Вижте повече