Lot Consult
Търсене
Close this search box.

здравословни условия

Безопасност и здраве при работа

Безопасност и здраве при работа в променящия се трудов свят

Комисията поднови ангажимента си да актуализира правилата за безопасност и здраве при работа, като прие стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд 2021-2027. Тя очертава ключовите действия, необходими за подобряване на здравето и безопасността на работниците през следващите години.

Вижте повече
контрол върху качеството

3-модулно обучение за ЗБУТ, КБЗС и контрол върху качеството за изпълнение на строителството

Строителната индустрия е сложна, динамична и разнообразна. Посетете 3-модулното обучение за ЗБУТ, КБЗС и контрол върху качеството за изпълнение на строителството

Вижте повече