Lot Consult

лятна работа

Инспекцията по труда

РАБОТЕЩИТЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ ДО РАБОТНИТЕ ИМ МЕСТА БЕЗ ТРУДОВ ДОГОВОР

За по-ефективен контрол е необходимо сигнали в Инспекцията по труда да се подават, докато лицата все още полагат труд

Вижте повече