Lot Consult

образование

ADDRess for Future среща

Партньорска среща във Франция

В края на ноември проведохме партньорска среща във Франция по проект ADDRess for Future, по който ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД е партньор, на която оценихме резултатите от проучването на съществуващите учебни програми в областта на адитивното производство и 3D принтирането. Специални благодарности на нашият домакин European Powder Metallurgy Association за прекрасната организация. Осъществихме и техническо посещение в […]

Вижте повече
Международен ден на образованието

Образованието е ценност и дългосрочна инвестиция

Образованието е важна част от визията и ценностите на ЛОТ-КОНСУЛТ. С нашите обучения помагаме на организациите да подобрят информираността си за безопасни и здравословни условия на труд, както и да надградят уменията си.

Вижте повече