Lot Consult

политика

противоепидемична защита

Как работодателите могат да осигурят противоепидемична защита на своите служители?

Съветите на екипът от специалисти на ЛОТ КОНСУЛТ към нашите клиенти в тази усложнена епидемична обстановка са свързани с осигуряване на необходимата защита за всички работещи и посетители във фирмата. Основна цел на препоръчваните от нас противоепидемични мерки за защита на работещите е максимално ограничаване на възможностите за разпространяване на коронавируса в компанията и създаване […]

Вижте повече