Lot Consult
лот-консулт лого

Актуални въпроси на трудовите правоотношения – практически семинар

семинар

Сподели публикацията

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД и Консултантска къща „ВЕЛИНОВ & ПАРТНЬОРИ“

организират полудневен семинар на тема:

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ.

Практически въпроси по прилагане на трудовото законодателство.

10 май 2023 г. Начало: 9:30 часа, край: 13:30ч. Присъствено и онлайн

гр. София, ул. Г.С. Раковски № 108, зала 105А

Семинарът е предназначен за: лица, работещи в „Човешки ресурси”/„Личен състав”/, управители, мениджъри, икономисти, юристи, лицата, изпълняващи функциите на ОБЗР, счетоводители, синдикални лидери, лицата, провеждащи инструктажи по БЗР и всички, които искат да научат повече за специфичната уредба на трудовите правоотношения.

ПРОГРАМА:

I. Сключване на индивидуален трудов договор.

Минимално необходимо съдържание, елементи, правни последици за работодателя и неговите права в зависимост от начина на договаряне на елементите.

II. Срок, съдържание, законови изисквания, съдържание и формулиране, видове срокове, правни последици, прекратяване въз основа на клаузата срок с оглед актуалната практика на съда.

III. Индивидуален трудов договор за работа от разстояние и надомна работа законови изисквания, съдържание, сключване, правни последици.

  1. Какви са стъпките за въвеждане на “хоум офис”? Законовите изисквания и изпълнението им на практика – какви грешки се допускат най-често?
  2. Как да осигурим здравословни и безопасни условия на труд при работа от разстояние?
  3. Осъществяването на ефективен контрол – мисия невъзможна ли е?
  4. Проблеми от практиката – каква е отговорността на работодателя?

IV. ЗБУТ:

  1. Оценка на риска на работното място;
  2. Ако стане злополука със служителя в дома му, докато той е хоум офис, тя ще бъде ли призната за трудова?
  3. Задължението за провеждане на обучения и инструктажи за безопасност и здраве.

В рамките на семинара ще бъдат обсъдени най-честите проблеми и казуси, които могат да възникнат при работата от разстояние и каква е отговорността на работодателя с оглед на действащата нормативна уредба.

V. ПРОМЕНИ в НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА

VI. Законовите изисквания за прекратяване на трудовите договори.

VII. Дисциплинарно уволнение предпоставки, основание и реализация.

Дискусия – Казуси, Добри практики, Въпроси от участниците. Ще се осигури необходимото време за консултации по всички Ваши въпроси, свързани с проблеми и затруднения при прилагане на трудовото законодателство.

На лицата, които имат желание да се включат онлайн в курса, ще бъде изпратен линк за връзка при предварително заявка.

Лектори:

Адв. Асен Велинов притежава богат опит в областта на трудовото право, включително процедури по масови уволнения и участие в преговори за сключване на колективни трудови договори. Има опит над 20 години в консултирането на работодатели относно преструктуриране на цели предприятия. Хоноруван асистент в Университет за Национално и Световно Стопанство, катедра: “Труд и Социална политика”, специалност “КТД в предприятията” от 2002 г. до 2008 г.

Мария Титопулу е доктор по социална медицина, магистър по безопасни и здравословни условия на труд и магистър по международни икономически отношения. Опитът й е в областта на управлението на международни проекти по безопасност и здраве при работа, организацията и управлението на БЗР, стандартизацията, защитата на личните данни и информационната сигурност. От настоящата учебна година е хоноруван асистент в Медицински факултет на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас.

Такса за един участник: 130.00 лв. (без ДДС), за клиенти на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД и Консултантска къща „ВЕЛИНОВ & ПАРТНЬОРИ“ – 20% отстъпка.

На участниците ще бъдат издадени Удостоверения за преминато обучение от Центъра за професионално обучение при ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД.

Плащането можете да извършите след регистрация по банковата сметка на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД – УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, пл. Св. Неделя 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC UNCRBGSF.

За регисрация пишете на office@lot-consult.com, тел. 02/9172924, 0885 237773, Красимира Владимирова или използвайте формата от линка:


Последвайте ни в социалните мрежи:

Още статии

проект SAFESENSE+
Новини

Обучение за изграждане на капацитет на обучителите по проект SAFESENSE+

С пратньорите по проект SAFESENSE+ проведохме среща, на която обсъдихме предстоящото обучение за изграждане на капацитет на обучителите от партньорските организации. Дейността ще се проведе
безопасна работна среда
Новини

Как да създадете безопасна работна среда за служителите си

Безопасността на служителите е от решаващо значение за всеки бизнес. Неправилно и неясно комуникираните рискове могат да имат незабавни последствия, които надхвърлят безопасността на служителите