Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Еразъм+ мобилности

Спечелен проект по програма Еразъм+ „Повишаване капацитета за работа в международна среда и използване на дигитални технологии в обучението за възрастни в ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД“  Обща стойност: 33 105 евро. Период на изпълнение: 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. Чрез изпълнението на проекта ЛОТ-КОНСУЛТ цели:
  • Повишаване капацитета на обучителите и административния състав на ЛОТ-КОНСУЛТ за създаване и редактиране на дигитално съдържание и за управление на предлагането на електронно обучение за възрастни.
  • Интернационализиране и повишаване капацитета на ЛОТ-КОНСУЛТ за работа в международна среда.
В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:
  • Обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги във FRAREG – Италия;
  • Участие в структурирани курсове за дигитализиране, редактиране и управление на учебния процес (създаване на съдържание, подходи в преподаването и управлението и др.);
  • Участие в структурирани курсове за управление на проекти, обучение на обучители и др.