Lot Consult
лот-консулт лого

Е-РЪКОВОДСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ЗА ЗАСТАРЯВАЩА РАБОТНА СИЛА

Е-ръководство за безопасност и здраве при работа за застаряваща работна сила

Сподели публикацията

На сайта на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа EU-OSHA е публикувано Е-ръководство за управление на безопасността и здравето при работа за застаряваща работна сила.

Електронният наръчник е структуриран около четири теми, в които са представени различни аспекти на остаряването на работното място и са дадени указания относно управлението на здравето и безопасността и свързаните с него проблеми на застаряващата работна сила.

Освен това, всяка от темите включва примери за добри практики и полезни връзки за допълнителна информация.
Съдържанието на електронния наръчник е съобразено с четири различни аудитории: работодатели, работници, мениджъри по ЧР и специалисти по БЗР > https://eguides.osha.europa.eu/BU_bg/select-your-profile

Още статии