Lot Consult
Търсене
Close this search box.

За нас

първи в страната

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД е водещ доставчик на услуги по здраве и безопасност при работа.

Първата в страната частна фирма, профилирана в сферата на трудова безопасност от 1993 г., ЛОТ-КОНСУЛТ (Лаборатория и Охрана на Труда) получава удостоверение за дейността си под № 001 от 27.05.1994, издадено от Министерство на здравеопазването.

Вече 30 години успешно консултираме големи, средни и малки предприятия от всички икономически сектори – производство, строителство, преработваща промишленост, образование, здравеопазване, транспорт, нефт и газ, банки, държавни органи, търговия на едро и дребно, телекомуникации и др.

Екипът ни е изграден от високо квалифицирани специалисти (магистри по ЗБУТ, инженери, лекари, здравни мениджъри и инспектори, физици, химици и др.), които притежават специфични знания, умения и опит и работят с една обща цел: ефективно решаване на проблемите по здраве и безопасност при работа на нашите партньори и клиенти, запазване на здравето на работещите, намаляване и ликвидиране на трудовите злополуки и травматизма на работното място и поддържане и разпространение на добрите практики, процедури и политики по безопасност и здраве при работа.

Какво споделят нашите клиенти

Клиентите ни получават бързо и качествено комплексно обслужване по здраве и безопасност при работа, гарантирано чрез най-съвременна лабораторно-измервателна апаратура и внедрени и сертифицирани Системи за управление на качеството. Мобилността на екипите гарантира навременното ни посещение на обекти в различни точки на страната. Разполагаме с офиси в гр. София и Бургас. Привилегията да изпълняваме нашата мисия е предоставена от три Министерства на Република България, които имат отношение към трудовата безопасност – Министерство на труда, Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката, от които сме лицензирани като:
Служба по трудова медицина – Удостоверение № 091-2/18.10.2011 г., издадено от МЗ – линк към удостоверението Орган за контрол за измервания на параметрите на работната среда и електробезопасност – Сертификат за акредитация на Орган за контрол от вида “С” при ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД, рег. № 295 ОКС, издаден от Българска служба за акредитация. – линк към удостоверението
Център за професионално обучение – Лицензия № 200812597/16.07.2008 г. на ЦПО, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерството на образованието и науката – линк към удостоверението В отговор на непрекъснато нарастващата необходимост от въвеждане на европейски стандарти в българските предприятия, ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООДпредлага услуги за подготовка на фирми за сертификация по международните стандарти  ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO 27001 и др.

За провеждане на профилактичните медицински прегледи, съгласно Наредба № 3 на МЗ от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работещите, „ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД работи в тясно сътрудничество с Медицински център МЕДИКЪЛ ЛОТ ЕООД.

Нашите сертификати

certified-9001
certified-14001
certified-27001
certified-45001

Признанието за високия професионализъм на предоставяните услуги идва от най-голямата и престижна институция в Европа – Европейската Комисия, която ни се довери да оценим условията на труд и безопасност на служителите й по целия свят.

Гордеем се, че успешно изпълнихме два 4-годишни договора с обхват:

Изпълнение на 74 успешни мисии между 2012 г. и 2016 г. в Европа, Азия, Африка, Северна и Латинска Америка относно технически инспекции по здраве и безопасност при работа на сградите и работещите в Делегациите на Европейски Съюз, в т.ч. САЩ, Япония, Сингапур, Хонг Конг, Колумбия, Украйна, Колумбия, Руанда, Азербайджан, Малайзия, Еритрея, Бенин, Того, Непал, Етиопия, Конго и др.

 

Провеждане на одити по здраве и безопасност при работа между 2011 и 2015 г. на 65 сгради на Европейската Комисия в Брюксел с площ 1 450 000 м2 и 26 000 работещи, както и на 11 сгради в Люксембург с площ 264 000 м2 площ и 4 300 работещи.

 

С придобития международен опит доказахме, че в една малка страна, като България, има експерти със знания и опит на световно ниво. Успешно приложихме българските добри практики по здраве и безопасност в страните, които посетихме. С работата си зад граница се обогатихме с ценни знания и опит и използвахме наученото в ежедневната ни работа по осигуряване на безопасност и здраве в България.

Успоредно с реализиране на международните и европейски ангажименти, успешно си партнираме с местни и чужди организации и развиваме консултантска дейност по разработването и управлението на проекти, финансирани по европейски, национални и международни фондове и донорски програми. Общата ни мисия е да допринесем за осигуряването на безопасна работна среда за всички!

Дългосрочната визия за развитието ни е свързана с целта на дружеството да информира българските работодатели за европейския опит и добрите европейски практики и да докаже, че Службата по трудова медицина е най-добрият консултант по безопасност и здраве при работа, който реално и отговорно изпълнява своите задължения.

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД разширява и споделя своя опит в направление „безопасни и здравословни условия на труд”. Имаме изградени дългогодишни ползотворни партньорства с редица дружества, образователни институции и неправителствени организации от България и Европа, като партньорската ни мрежа непрекъснато се разширява.