Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Измервания

Акредитираният от Българска служба за акредитация Орган за контрол от вида „С” при ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД разполага с едни от най-съвременните лаборатория, измервателни уреди и пълно сервизно оборудване. Обхватът на ОК „С” включва измервания на параметри на работната среда – микроклимат, осветеност, шум, прах, химични агенти, електромагнитни полета, физическо натоварване, вибрации и електролабораторни измервания.

За запитвания и заявки за измервания на работното място (в т.ч. на осветеност, шум, електромагнитни полета и др.), моля попълнете необходимите данни по-долу, или се свържете с нас на посочените контакти.


=