Очакваме ви на национален номер 0700 800 10

Инструкции за безопасна работа

Сигурни ли сте, че Вашите инструкции отговарят на изискванията на Инспекцията по труда?

Писмените инструкции  могат да бъдат Вашето ценно помагало при изпълнение на задължителните законови изисквания по безопасност при работа.

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД предлага на Вашето внимание разработени примерни инструкции за безопасност и здраве при работа, правила и процедури, напълно отговарящи на изискванията на контролните органи. В тях са посочени основните защитни мерки при наличие на потенциални опасности и рискове за живота и здравето на работещите, определени са задълженията и поведението, които работещите трябва да спазват при работа.

Може да заявите желаните от Вас инструкции, правила и процедури на посочените контакти. Предлагаме както пълен набор от 85 писмени инструкции за строителството (вкл. Инструкции ЗБУТ), така и отделни инструкции по Ваш избор:

За поръчка Ви очакваме на тел. 0700 800 10 или на office@lot-consult.com.

Инструкции

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЗБУТ ПРЕДИ ОТКРИВАНЕТО НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

ИНСТРУКЦИЯ № 2 ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕТО И ИНСТРУКТАЖА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ИНСТРУКЦИЯ № 3 ОТНОСНО ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗБУТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖИ

ИНСТРУКЦИЯ № 4 ЗА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОЕЖИ

ИНСТРУКЦИЯ № 5 ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ВРЕМЕННИ АДМИНИСТРАТИВНИ И САНИТАРНО-БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

ИНСТРУКЦИЯ № 6 ОТНОСНО БЕЗОПАСНАТА РАБОТА НА ТРАНСПОРТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

ИНСТРУКЦИЯ № 7 ОТНОСНО ПОДДЪРЖАНЕТО НА РЕДА И ЧИСТОТАТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА, СПАЗВАНЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ, КАКТО И СЪБИРАНЕТО, СЪХРАНЯВАНЕТО И ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОТЛОМКИТЕ ОТ СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

ИНСТРУКЦИЯ № 8 ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВРЕМЕННО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ

ИНСТРУКЦИЯ № 9 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ОТНОСНО ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАБОТА СЪС СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

ИНСТРУКЦИЯ № 10 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗЕМНИ (ИЗКОПНИ И НАСИПНИ) РАБОТИ

ИНСТРУКЦИЯ № 11 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РЪЧНА НАПРАВА НА ИЗКОПИ

ИНСТРУКЦИЯ № 12 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА КОФРАЖНИ РАБОТИ

ИНСТРУКЦИЯ № 13 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АРМАТУРНИ РАБОТИ

ИНСТРУКЦИЯ № 14 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕТОНОВИ РАБОТИ

ИНСТРУКЦИЯ № 15 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗИДАРСКИ РАБОТИ

ИНСТРУКЦИЯ № 16 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА ОБЕКТИ С ЕДРОРАЗМЕРЕН КОФРАЖ

ИНСТРУКЦИЯ № 17 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ИЗОЛАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ № 18 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ И НАСТИЛКИ

ИНСТРУКЦИЯ № 19 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАВАРЪЧНИ РАБОТИ

ИНСТРУКЦИЯ № 20 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ РАБОТИ

ИНСТРУКЦИЯ № 21 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ

ИНСТРУКЦИЯ № 22 за безопасна работа при извършване на стъкларски работи

ИНСТРУКЦИЯ № 23 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ

ИНСТРУКЦИЯ № 24 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ПОЧИСТВАНЕ НА ЕТАЖНИ ПЛОЧИ И ПОКРИВИ ОТ НАТРУПАНИ МАТЕРИАЛИ

ИНСТРУКЦИЯ № 25 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА НА ПОКРИВИ

ИНСТРУКЦИЯ № 26 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ № 27 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА НА ВИСОЧИНА

ИНСТРУКЦИЯ № 28 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРЕНОСИМИ И СТАЦИОНАРНИ СТЪЛБИ

ИНСТРУКЦИЯ № 29 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА СЪС СКЕЛЕТА, ПЛАТФОРМИ И ЛЮЛКИ

ИНСТРУКЦИЯ № 30 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С КРИКОВЕ

ИНСТРУКЦИЯ № 31 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С ЛЕБЕДКИ

ИНСТРУКЦИЯ № 32 ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В СКЛАДОВЕ

ИНСТРУКЦИЯ № 33 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ЗИМНИ УСЛОВИЯ

ИНСТРУКЦИЯ № 34 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ МОНТАЖ НА СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ И ОБОРУДВАНЕ

ИНСТРУКЦИЯ № 35 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ МОНТАЖ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ № 36 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ И ДР.

ИНСТРУКЦИЯ № 37 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ МОНТАЖ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ТРЪБОПРОВОДИ

ИНСТРУКЦИЯ № 38 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ МОНТАЖ НА ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ № 39 ОТНОСНО ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С ВЪЗДУШНИ КОМПРЕСОРНИ ИНСТАЛАЦИИ И УРЕДБИ

ИНСТРУКЦИЯ № 40 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА СЪС СТАЦИОНАРНИ КОМПРЕСОРНИ ИНСТАЛАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ № 41 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С МОБИЛНИ КОМПРЕСОРНИ УРЕДБИ

ИНСТРУКЦИЯ № 42 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С КОМПРЕСОРИ, ЗАДВИЖВАНИ ОТ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ ИЛИ ОТ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ИНСТРУКЦИЯ № 43 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С БУЛДОЗЕРИ

ИНСТРУКЦИЯ № 44 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С БАГЕРИ

ИНСТРУКЦИЯ № 45 ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ

ИНСТРУКЦИЯ № 46 по безопасност и здраве при работа с товаро-разтоварни машини

ИНСТРУКЦИЯ № 47 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С АВТОКРАН

ИНСТРУКЦИЯ № 48 ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ

ИНСТРУКЦИЯ № 49 ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ ПОЛАГАНЕ НА БЕТОННА СМЕС С АВТОБЕТОНПОМПА

ИНСТРУКЦИЯ № 50 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ОТНОСНО ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАБОТА НА ВОДАЧ НА БЕТОНОВОЗ

ИНСТРУКЦИЯ № 51 за безопасна работа с електрически сушилен шкаф в строителна лаборатория

ИНСТРУКЦИЯ № 52 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОКАРИ И МОТОКАРИ

ИНСТРУКЦИЯ № 53 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С ПОРТАЛЕН И МОСТОВИ КРАН

ИНСТРУКЦИЯ № 54 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ С РЪЧНИ ПРЕНОСИМИ ЕЛ.ИНСТРУМЕНТИ, ПРЕНОСИМИ ЛАМПИ И ТРАНСФОРМАТОРИ

ИНСТРУКЦИЯ № 55 ОТНОСНО СИГНАЛИЗАЦИИТЕ ПРИ РАБОТА СЪС СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ № 56 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ

ИНСТРУКЦИЯ № 57 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С КУЛОКРАН

ИНСТРУКЦИЯ № 58 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ОТНОСНО ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАБОТА С ТЕЛФЕРИ

ИНСТРУКЦИЯ № 59 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА СЪС СТРОИТЕЛНИ ПОДЕМНИЦИ ЗА ТОВАРИ

ИНСТРУКЦИЯ № 60 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С БЕНЗИНО–МОТОРНИ ТРИОНИ

ИНСТРУКЦИЯ № 61 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С ТОВАРОЗАХВАЩАЩИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ № 62 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С АВТОМОБИЛИ

ИНСТРУКЦИЯ № 63 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С РАЗТОВАРВАЩИ СЕ АВТОМОБИЛИ – САМОСВАЛИ

ИНСТРУКЦИЯ № 64 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С ВЛЕКАЧИ, РЕМАРКЕТА И ПОЛУПРИЦЕПНИ РЕМАРКЕТА

ИНСТРУКЦИЯ № 65 по безопасност и здраве при работа на водач на товарна кола над 12 тона

ИНСТРУКЦИЯ № 66 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ

ИНСТРУКЦИЯ № 67 ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С РЪЧНИ МЕХАНИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

ИНСТРУКЦИЯ № 68 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С ОТОПЛИТЕЛНИ КОТЛИ

ИНСТРУКЦИЯ № 69 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С ШМИРГЕЛОВ АПАРАТ

ИНСТРУКЦИЯ № 70 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С ИГЛЕН ВИБРАТОР

ИНСТРУКЦИЯ № 71 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С ПРЕНОСИМ ЦИРКУЛЯР

ИНСТРУКЦИЯ № 72 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С РЪЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЪГЛОШЛАЙФНА МАШИНА

ИНСТРУКЦИЯ № 73 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С РЪЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРОБИВНА МАШИНА (БОРМАШИНА)

ИНСТРУКЦИЯ № 74 ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА СЪС СТАЦИОНАРНА ПРОБИВНА МАШИНА

ИНСТРУКЦИЯ № 75 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С ГИЛОТИНА ЗА РЯЗАНЕ НА МЕТАЛ

ИНСТРУКЦИЯ № 76 ОТНОСНО ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ДЪРВОДЕЛСКИ ЦЕХ

ИНСТРУКЦИЯ № 77 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА НА СТРОИТЕЛЕН ДЪРВОДЕЛЕЦ

ИНСТРУКЦИЯ № 78 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С БАНЦИГ

ИНСТРУКЦИЯ № 79 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С ЦИРКУЛЯР

ИНСТРУКЦИЯ № 80 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С АБРИХТ

ИНСТРУКЦИЯ № 81 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ОГРАНИЧЕНИ ПРОСТРАНСТВА (СЪДОВЕ, ШАХТИ, КАМЕРИ, РЕЗЕРВОАРИ, КЛАДЕНЦИ, ЗАКРИТИ КАНАЛИ, ТРЪБОПРОВОДИ, КОЛЕКТОРИ, СИЛОЗИ И ДР., КОИТО СА ДОСТАТЪЧНО ГОЛЕМИ, ЗА ДА ВЛЕЗЕ ЧОВЕШКО ТЯЛО)

ИНСТРУКЦИЯ № 82 ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С БУТИЛКИ С ГАЗ ПРОПАН-БУТАН

ИНСТРУКЦИЯ № 83 ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕИ

ИНСТРУКЦИЯ № 84 ЗА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА

ИНСТРУКЦИЯ № 85 ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

СПИСЪК НА ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В ШИВАШКОТО И ТЕКСТИЛНО ПРОИЗВОДСТВО

1. Инструкция за безопасна работа с машини за развиване, измерване и преглеждане на тъкани;

2. Инструкция за безопасна работа с кроячни машини;

3. Инструкция за безопасна работа при разкрояване;

4. Инструкция за безопасна работа с машина за настилане на тъканите;

5. Инструкция за безопасна работа с шевна машина;

6. Инструкция за безопасна работа с оверлог, илична машина;

7. Инструкция за безопасна работа с машина за зашиване на копчета;

8. Инструкция за безопасна работа с подлепваща преса;

9. Инструкция за безопасна работа с каландър/цилиндрична подлепваща машина;

10. Инструкция за безопасна работа с ютия/обикновена парна;

11. Инструкция за безопасна работа с парна гладачна машина;

12. Инструкция за безопасна работа с автомат за филетки;

13. Инструкция за безопасна работа с автоматичен робот /кътър/;

14. Инструкция за безопасна работа с банциг в шивашкото производство;

15. Инструкция за безопасна работа с накатвачна машина;

16. Инструкция за безопасна работа с парогенератор;

17. Инструкция за безопасна работа с компресор за сгъстен въздух;

18. Инструкция за безопасна работа с бойлер;

19. Инструкция за безопасна работа с машина за почистване на петна;

20. Инструкция за безопасна работа с парни котли;

21. Инструкция за безопасна работа на електромехано-шлосер;

22. Инструкция за безопасна работа в шивашка фирма;

23. Инструкция за безопасност в склада на шивашката фирма;

24. Инструкция по пожарна безопасност;

25. Инструкция за безопасна работа с автоклави;

26. Инструкция за ръчна работа с тежести;

27. Инструкция за безопасна работа с центрофуги;

28. Инструкция за безопасна работа с опасни химически вещества и препарати в шивашкото и текстилно производство;

29. Инструкция за безопасна работа с кръгло-плетачна машина;

30. Инструкция за безопасна работа при първична обработка на лен и коноп;

31. Инструкция за безопасна работа при първична преработка на памук;

32. Инструкция за безопасна работа в предачното производство на ленено-конопена промишленост;

33. Инструкция за безопасна работа в тъкачно производство на ленено-конопена промишленост;

34. Инструкция за безопасна работа на апертурно-багрилно производство на ленено-конопената промишленост;

35. Инструкция за безопасна работа в производството на нетъкан текстил по иглонабивен начин в ленено-конопената промишленост;

36. Инструкция за безопасна работа при производство на плоскости в ленено-конопената промишленост;

37. Инструкция за безопасна работа в памукопредачно производство на памукотекстилната промишленост;

38. Инструкция за безопасна работа памукотъкачно производство на памукотекстилната промишленост;

39. Инструкция за безопасна работа на нетъкан текстил в памукотекстилната промишленост;

40. Инструкция за безопасна работа при производство на шевни и бродерийни конци в памукотекстилната промишленост;

41. Инструкция за безопасна работа на апретурно-багрилно производство в памукотекстилната промишленост;

42. Инструкция за безопасна работа при вълненопредачно производство във вълненотекстилната промишленост;

43. Инструкция за безопасна работа при вълненотъкачно производство във вълненотекстилната промишленост;

44. Инструкция за безопасна работа при апретурно-багрилно производство на вълненотекстилната промишленост;

45. Инструкция за безопасна работа при свилоточене в копринената промишленост;

46. Инструкция за безопасна работа в коприненотъкачно производство в копринената промишленост;

47. Инструкция за безопасна работа в апретурно-багрилно производство в копринената промишленост;

48. Инструкция за безопасна работа в трикотажно-чорапното производство;

49. Първа долекарска помощ

1. Инструкция за безопасност и здраве на Администратор на хотел

2. Инструкция за безопасност и здраве при работа на Камериерка

3. Инструкция за безопасност и здраве на Сервитьор

4. Инструкция за безопасност и здраве при работа на Барман

5. Инструкция за безопасност и здраве на Рехабилитатор-масажист

6. Инструкция за безопасност и здраве при работа на Отговорник поддръжка на басейн

7. Инструкция за безопасност и здраве при работа на готвач

8. Инструкция за безопасност и здраве при работа на работник кухня

9. Инструкция за безопасност и здраве при работа на касиер в заведение за бързо хранене, ресторант и др.

10. Инструкция за безопасна работа с фритюрник

11. Инструкция за безопасна работа с фреш машина (тип центрофуга и за цитруси)

12. Инструкция за безопасна работа с микровълнова печка

13. Инструкция за безопасна работа с миксер, блендер, пасатор

14. Инструкция за безопасна работа с машина за рязане на зеленчуци

15. Инструкция за безопасна работа с машина за рязане на зеленчуци

16. Инструкция за безопасна работа със скара и плоча

17. Инструкция за безопасна работа с тостер

18. Инструкция за безопасна работа с машина за пресоване на плодове

19. Инструкция за безопасна работа с тостер за печене на хляб

20. Инструкция за безопасна работа с хладилни съоръжения, фризер, ледогенератор

21. Инструкция за безопасна работа с кафемелачка и кафемашина

22. Инструкция за безопасна работа с хладилник

23. Инструкция за безопасна работа с колбасорезачка

24. Инструкция за безопасна работа с миялна машина

25. Инструкция за безопасна работа с тестомесачка и пещ за пици

26. Инструкция за безопасна работа с тенджера под налягане

27. Инструкция за безопасна работа с електрически бойлер

28. Инструкция за безопасна работа с пароконвектор LAINOX

29. Инструкция за безопасна работа с механичен валяк

30. Инструкция за безопасна работа с тежести

31. Инструкция за безопасна работа с видеодисплеи

32. Инструкция за безопасност и здраве при работа с бутилки с газ пропан-бутан

33. Инструкция за безопасност и здраве при работа с уреди на газ /газов котлон/

34. Инструкция за безопасност и здраве при работа с газов котлон

35. Инструкция за безопасност и здраве при работа с газова печка

36. Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа

37. Инструкция и процедури за установяване, разследване, регистриране и отчитане на инциденти и трудови злополуки

38. Опис на лекарствата, превързочните средства и други материали за окомплектоване на аптечките (съгласно „Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа“ 1994 г.)