Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Инструкции за безопасна работа

Сигурни ли сте, че Вашите инструкции отговарят на изискванията на Инспекцията по труда?

Писмените инструкции  могат да бъдат Вашето ценно помагало при изпълнение на задължителните законови изисквания по безопасност при работа.

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД предлага на Вашето внимание разработени примерни инструкции за безопасност и здраве при работа, правила и процедури, напълно отговарящи на изискванията на контролните органи. В тях са посочени основните защитни мерки при наличие на потенциални опасности и рискове за живота и здравето на работещите, определени са задълженията и поведението, които работещите трябва да спазват при работа.

Може да заявите желаните от Вас инструкции, правила и процедури на посочените контакти. Предлагаме както пълен набор от 85 писмени инструкции за строителството (вкл. Инструкции ЗБУТ), така и отделни инструкции по Ваш избор:

За поръчка Ви очакваме на тел. 0700 800 10 или на office@lot-consult.com.

Инструкции