Очакваме ви на национален номер 0700 800 10

Инструменти за възстановяване на бизнеса

ВИДЕО: Инструменти за възстановяване на бизнеса от COVID-19

Инструменти за възстановяване на бизнеса

Инж. Виолета Добрева, директор на фонд „Условия на труд“ към министъра на труда и социалната политика бе основен лектор във второто издание на отворената видео рубрика „Здраве и безопасност при работа – ЕКСПЕРТИТЕ ОТГОВАРЯТ“.

Решаване на конкретни казуси и намиране на ефективни насоки за получаване на финансиране по проекти

По време на излъчването инж. Добрева отговори на въпроси за решаване на конкретни казуси и намиране на ефективни насоки за получаване на финансиране по проекти от фонд „Условия на труд“. Тя е категорична, че подобряването на здравословните и безопасни условия на труд в предприятията е непрекъснат процес и е приоритет в политиката на социалното министерство. Какви проекти могат да бъдат финансирани и съфинансирани от фонда и какъв е максималният обем средства, които могат да бъдат отпуснати на едно предприятие, са някои от въпросите, които получиха отговор по време на видео рубриката.

Видовете подкрепа и начините, по които тя може да бъде получена от предприятията за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, представи Ралица Рангелова, магистър по право на ЕС и мениджър проекти в ЛОТ-КОНСУЛТ.

Проучване на КНСБ към 11 май показва, че 110 средни и големи предприятия са засегнати от кризата в България.

В тях са заети над 48 700 служители. Проучването е проведено сред 134 предприятия с цел отчитане на социалното напрежение във фирмите и учреждения за ефектите от пандемията с COVID–19.

Съобщение на Европейската комисия от април посочва, че са предприети необходимите действия, така че средствата по бюджета на ЕС да станат по-лесно достъпни, а правилата за държавната помощ — съвсем гъвкави, и за първи път е задействана общата клауза за дерогация, предвидена в Пакта за стабилност и растеж.

„Заедно с мерките, предприети от Европейската централна банка, този отговор на ЕС дава на държавите членки безпрецедентна фискална и финансова мощ, за да се помогне на онези, които най-много се нуждаят от помощ.“

В дискусията на 18 юни се включиха представителите на общините, синдикатите и работодателските организации, експерти по здраве и безопасност, експерти по управление на човешките ресурси, собственици на предприятия и представители на медиите.

Въпроси за следващите издания на рубриката „Здраве и безопасност при работа – ЕКСПЕРТИТЕ ОТГОВАРЯТ“ могат да бъдат изпращани на имейл office (at) lot-consult.com.