Очакваме ви на национален номер 0700 800 10

Обучения

НАШИТЕ КУРСОВЕ

Ежегодно провеждаме обучение на над 4000 лица, в т.ч. работодатели, ръководители, длъжностни лица, експерти по ЗБУТ и др. Организираните и проведени обучения обхващат различни теми, като акцентът е върху специализираните курсове по безопасна работа. При обученията използваме иновативни методи на презентиране, които се приемат изключително добре от обучаемите, провеждаме полезни дискусионни форуми и предоставяме актуални информационни материали.

Очакваме Вашите запитвания и заявки за участие в обученията, които ЦПО при ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД организира и провежда! Моля, попълнете необходимите данни във формата за контакт, или се свържете с нас на посочените координати.

Можем да организираме индивидуални обучения по допълнително договаряне.

збут

Обучениe по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Прочетете повече
Електробезопасност

Обучения за квалификационни групи по електробезопасност

Прочетете повече
пожарна безопасност

ОБУЧЕНИЯ ЗА ОТГОВОРНИЦИ ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете повече
Безопасна работа със съоръжения с повишена опасност (СПО)

Обучения за безопасна работа със съоръжения с повишена опасност (СПО)

Прочетете повече
Безопасна работа с опасни химични вещества и смеси

Обучение за безопасност и здраве при работа с опасни химични вещества и смеси

Прочетете повече
Координатори по безопасност и здраве в строителството

Обучение за Координатори по безопасност и здраве в строителството

Прочетете повече
Контрол върху качеството на изпълнение на строителството

Обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

Прочетете повече
КУТ и ГУТ

Обучение на Групите и Комитетите по условия на труд (КУТ и ГУТ)

Прочетете повече
Вътрешни одитори

Вътрешни одитори и представители на ръководството в предприятия с внедрени системи за управление и други.

Прочетете повече
Безопасно шофиране

Безопасно шофиране

Прочетете повече
lot-consult image 5

Обучение по безопасност на труда на работници /изпълнителски кадри/

Прочетете повече
Ергономия

Ергономия

Прочетете повече
товаро – разтоварни работи

Обучение за безопасно извършване на товаро – разтоварни работи

Прочетете повече
експлозивна атмосфера

Обучение за работа в експлозивна атмосфера

Прочетете повече
сервизно обслужване

Обучение за сервизно обслужване на пожарогасители

Прочетете повече
безопасна работа на височина

Обучение за безопасна работа на височина

Прочетете повече
работа в неелектрически уредби

Обучение за безопасна работа в неелектрически уредби

Прочетете повече
Обучение за безопасна работа

Обучение за безопасна работа в ограничени пространства

Прочетете повече
първа долекарска помощ

Обучение по първа долекарска помощ

Прочетете повече

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС за училищата и детските градини

Прочетете повече
Дистанционно обучение

Дистанционно обучение

Прочетете повече

Трудовите отношения в новата реалност 2020-2021 г.

Прочетете повече

  Уважаеми клиенти,

  когато подадете запитване чрез формата за контакт в нашата уебстраница, ние Ви молим за въвеждане на Вашето име и електронна поща за контакт с Вас. Ние използваме тази информация, за да отговорим на Вашата заявка, включително да Ви предоставим всяка заявена информация за нашите услуги. Може също така да Ви изпратим имейл след направеното запитване, за да се уверим, че сме отговорили удовлетворително на Вашето запитване. Ние ще направим това въз основа на нашия законен интерес за предоставяне на точна и изчерпателна информация за предоставяните от нас услуги.

  Вашето запитване се съхранява и обработва съгласно изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО за защита на данните („Общ регламент относно защита на данните“).

  Ние не използваме информацията, която предоставяте на трети страни и я използваме само с цел отговаряне на Вашето запитване.

  Ние поддържаме база данни с попълнените форми за контакт за три години, след което те са надеждно архивирани и съхранявани в продължение на седем години, след който период ние ги изтриваме и унищожаваме. Записите на CRM се пазят три години след последния контакт с вас.

  При желание от Ваша страна, данните Ви могат да бъдат изтрити и забравени.