Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Вътрешни одитори и представители на ръководството в предприятия

ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ. ОДИТОРИ „ОТ ВТОРА СТРАНА“ И МЕНИДЖЪРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Основание за провеждане• фирмата, организацията внедрява Система за управление;
• има вече внедрена Система за управление;
• придобиване на знания и умения за провеждане на вътрешни одити на системи за управление.
Обучението е предназначено за– ръководители на фирми и организации;
– упълномощени представители на ръководството / отговорници за Системата за управление;
– мениджъри и специалисти по системи за управление;
– служители, пряко отговорни за създаването, внедряването и поддържането на системи за управление;
– технолози, производствени мениджъри, контрольори, метролози, други компетентни лица, според естеството на това, което ще се одитира.
– всеки друг участник, желаещ да се запознае със стандартите и възможностите за практическото им приложение.

Теми  на обучението:

Обучението е модулно и включва

  1. Запознаване със стандартизирани системи за управление, съдържание, насоки, съвети за внедряване, приложение и управление на различните видове стандарти;
  2. Вътрешен одитор на стандартизирана система за управление, (вкл. ISO 19011:2018 и един или повече стандарти: БДС EN ISO 9001:2015; БДС ISO 45001:2018; БДС EN ISO 14001:2015; БДС EN ISO 9001:2015; ISO 22000:2018; GMP & HACCP; БДС EN ISO/IEC 17025:2018; БДС EN ISO/IEC 17020:2012  и др. )
  3. Мениджър на стандартизирана система за управление, (вкл. права, задължения и един или повече стандарти: ISO 19011:2018 БДС EN ISO 9001:2015; БДС ISO 45001:2018; БДС EN ISO 14001:2015; БДС EN ISO 9001:2015; ISO 22000:2018; GMP & HACCP; БДС EN ISO/IEC 17025:2018; БДС EN ISO/IEC 17020:2012  и др. )

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

=

Други обучения

Запазете час за консултация