Lot Consult
Търсене
Close this search box.

Обучение за безопасно извършване на товаро – разтоварни работи

Основание за провежданеНаредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи
чл. 6, ал. 1, т. 6 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Обучението е предназначено заЛица, извършващи товарно-разтоварни дейности
Цел на обучениетоЛицата, извършващи товарно-разтоварни дейности да се запознаят/опреснят знанията си относно правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи

Теми на обучението

1. Нормативни изисквания и организация на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;

2. Нормативни изисквания за товарно-разтоварните площадки и складове;

3. Оценяване на рисковете за здравето и безопасността на работещите при извършване на товарно-разтоварни работи; 

4. Задължения и отговорности на работодателя, на преките ръководители и на работещите при извършване на товарно-разтоварни работи;

5. Специфични технически и организационни мерки за защита на работещите при извършване на товарно-разтоварни работи;

6. Специфични изисквания при използване на стелажи;

7. Специфични изисквания при работа в механизирани и автоматизирани складове;

8. Специфични изисквания при използване на преносими рампи;

9. Специфични изисквания при работа с подемно-транспортни машини и съоръжения с непрекъснато действие, бункери и силози. Работа с транспортьори и елеватори;

10. Специфични изисквания при товарно-разтоварни работи с различни видове товари;

11. Специфични изисквания при ръчно обработване на товари.

Свържете се с нас

Изпратете ни запитване

=

Други обучения

Запазете час за консултация